default-header
HomeBlogsLijfrente: Fiscaal voordelig extra inkomen creëren naast AOW en pensioen.

Lijfrente: Fiscaal voordelig extra inkomen creëren naast AOW en pensioen.

Met een lijfrenteverzekering bouw je een kapitaal op waarmee je later extra inkomen ontvangt naast jouw AOW en pensioen. Jouw kapitaal bouw je op door premies te betalen en rendement te behalen. Bereikt jouw lijfrenteverzekering de einddatum, dan zijn de ontvangen uitkeringen belast. Een lijfrenteverzekering sluit je af bij een verzekeringsmaatschappij, maar als alternatief kan je ook een bancair lijfrenteproduct afsluiten. In deze blog zal ik een lijfrenteverzekering als uitgangspunt nemen en de belastingregels weergeven met betrekking tot de premies en uitkeringen van een lijfrenteverzekering. Deze zijn normaliter ook van toepassing op een bancair lijfrenteproduct.

Aftrekbaarheid premie:

Door premies te betalen aan een verzekeringsmaatschappij voor jouw lijfrenteverzekering bouw je aan jouw eigen financiële toekomst. De premies kunnen maandelijks of jaarlijks worden betaald en zijn aftrekbaar in jouw aangifte inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid van de premies wordt bepaald door jouw jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimte geeft aan of je het jaar ervoor een pensioentekort had. Vooral bij ondernemers en DGA’s zal dat voorkomen, aangezien zij vaak geen pensioen opbouwen. Als de jaarruimte niet of volledig wordt benut in het betreffende jaar, ontstaat er reserveringsruimte die in de toekomst wel benut kan worden. Aan zowel de jaarruimte als reserveringsruimte zit een maximum, dat ieder jaar kan verschillen. Als het wenselijk is om de jaarruimte en reserveringsruimte optimaal te benutten, is het advies om deze eerst te berekenen. Hiermee kun je profiteren van fiscale aftrek en is er minder inkomstenbelasting verschuldigd. Door premies te betalen bouw je een kapitaal op in jouw lijfrenteverzekering waar geen box 3 belasting over verschuldigd is. Dit kan wel het geval zijn als je geen premies betaalt en met het geld spaart of belegt op een bankrekening of effectenportefeuille.

Belaste uitkeringen:

De uitkeringen vinden plaats wanneer de uitkeringsdatum is bereikt volgens jouw lijfrenteverzekering. Voordat de uitkeringsdatum wordt bereikt, zal jouw verzekeringsmaatschappij je daarover berichten. Ook zal jouw verzekeringsmaatschappij de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot de uitkeringen toelichten. De lijfrente dient uiterlijk vijf jaar na je AOW-leeftijd te worden uitgekeerd. Over de uitkeringen zal belasting worden geheven. Dit kan loonbelasting zijn die door de verzekeringsmaatschappij wordt ingehouden. Daarnaast moeten de uitkeringen worden opgenomen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Een belastingadviseur kan je hierin begeleiden en adviseren. Ook kan hij adviseren of er wel of geen loonheffingskorting dient te worden toegepast.

Voorbeeld:

Over de betaalde premie kan je maximaal 49,5% aftrek claimen. Dit is afhankelijk van de hoogte van jouw belastbaar inkomen uit werk en woning. Stel dat jouw belastbaar inkomen uit werk en woning in 2024 ongeveer € 85.000 bedraagt en je betaalt € 5.000 aan premie en de jaar- en reserveringsruimte in 2024 is € 5.000. Dan krijg je € 2.475 terug van de belastingdienst of wordt dat verrekend met te betalen inkomstenbelasting.

Stel dat je naast jouw AOW- en pensioenuitkering op jaarbasis een lijfrente-uitkering van € 5.000 ontvangt en jouw belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt in 2024 € 40.000. Tot een belastbaar inkomen van € 40.021 is er 19,07% inkomstenbelasting verschuldigd over het belastbaar inkomen. Dit percentage is een stuk lager aangezien je na het bereiken van je AOW-leeftijd geen premie AOW meer hoeft te betalen, wat 17,9% bedraagt. In het gunstige geval is er 19,07% inkomstenbelasting verschuldigd, oftewel bij een bruto uitkering van € 5.000 hou je netto € 4.046,50 over.

In het bovenstaande voorbeeld kan het in het gunstige geval het volgende voordeel per jaar opleveren:

  • Na aftrek van belasting heb je € 5.000 – € 2.475 = € 2.525 betaald voor een kapitaal van € 5.000 in de lijfrenteverzekering.
  • En van de bruto-uitkering van € 5.000 ontvang je een netto-uitkering van € 4.046,50.

Daarnaast is het mogelijk jouw AOW en pensioen aan te vullen met eigen geld. Je kan denken aan spaargeld of overwaarde van een eigen woning.

Wil je advies hierover hebben en bouwen aan je eigen financiële toekomst, neem gerust contact met ons op.
Ludo Hardeman MB RB - Lenssen Advies

Geschreven door Ludo Hardeman MB RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2024

Terug naar overzicht