default-header
HomeBedrijfsadviesFaillissement en doorstart

Faillissement en doorstart

Een onderneming kan door tal van redenen in financieel zwaar weer terechtkomen. Een faillissement is dan soms onafwendbaar. Met de juiste voorbereiding zorgen wij ervoor dat de gevolgen van een eventueel faillissement zoveel mogelijk beperkt worden. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een faillissement, is het belangrijk controle te houden. Indien mogelijk en gewenst werken wij toe naar een doorstart van de onderneming.

Optimale bescherming

Iedere onderneming kan in haar bestaan te maken krijgen met faillissement. Het is daarom zinvol om in beginsel een bedrijfsstructuur op te zetten welke de beste bescherming biedt bij een eventueel faillissement in de toekomst. Bescherming betekent veelal het afschermen van zoveel mogelijk (privé-)vermogen.

Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van dergelijke structuren. Voorbereidingen kunnen het best getroffen worden wanneer er nog geen sprake is van financiële problemen. Desalniettemin kunnen wij jou eveneens te hulp staan wanneer jouw onderneming reeds in zwaar weer verkeert.

Faillissement en doorstart

Gecontroleerd faillissement

Wanneer een faillissement onvermijdelijk is, is het zaak om zoveel mogelijk controle te houden. Wij zijn in staat specifieke risicopunten duidelijk inzichtelijk te maken en zorgen dat er een actieplan voorhanden is. Na een goede voorbereiding treden wij constructief in overleg met de curator, bankier en andere betrokken partijen, waardoor de pijn van het faillissement zoveel als mogelijk beperkt wordt. Wij begeleiden jou graag bij dit proces.

Doorstart

Een faillissement hoeft niet noodzakelijkerwijs het einde van jouw onderneming te betekenen. Mogelijk kan de onderneming middels een doorstart worden voortgezet. In zekere zin kan het faillissement daarbij zelfs als voordelig worden beschouwd, aangezien het bedrijf kan worden voorzien van een nieuwe constructie en schulden kunnen worden gesaneerd.

Voor de realisatie van een succesvolle doorstart is een goed plan noodzakelijk. In een dergelijk plan dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de financiering van de doorstart en de levensvatbaarheid van de onderneming na de doorstart.

De financiering van de doorstart voorziet doorgaans op de gelden benodigd voor:

  • het terugkopen van de benodigde activa van de curator;
  • werkkapitaal;
  • het treffen van regelingen met schuldeisers met pand- en/of hypotheekrechten.

Wij hebben ruime ervaring met het realiseren van een doorstart en kunnen jou ondersteunen bij het uitwerken van een doorstartplan, het verkrijgen van doorstartfinancieringen en het treffen van regelingen met de curator of schuldeisers. Onze adviseurs staan je graag bij.

Kunnen wij jou van dienst zijn bij een faillissement of een doorstart?
Faillissement en doorstart