default-header
HomeAccountancySamenstellen

Samenstellen

Ken je dat? De huisbankier of een verzekeraar vraagt jouw jaarrekening op, welke voorzien moet zijn van een samenstelverklaring van de accountant. Wij ondersteunen deze werkzaamheden en kunnen een jaarrekening met samenstelverklaring van de accountant afgeven. Jij voldoet aan je verplichting en kunt doen waar je goed in bent: ondernemen.

Hoewel een samenstelverklaring van de accountant voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma niet wettelijk verplicht is, zijn deze in het verleden toch jaarlijks opgesteld om inzicht te krijgen in de resultaten. Vandaag de dag stellen wij jou als ondernemer een management dashboard ter beschikking waarbij je elke periode inzicht krijgt in de resultaten van jouw onderneming.

Wat is precies een samenstelverklaring?

Een samenstellingsverklaring is een verklaring die kan worden afgegeven door een accountant. In deze verklaring is een overzicht met historisch financiële informatie samengesteld. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen. Bij een ander overzicht dan een jaarrekening kun je denken aan het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals bijvoorbeeld een subsidieafrekening.

Besturen van vennootschappen, stichtingen en dergelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die aan het overzicht ten grondslag liggen. De accountant of boekhouder stelt deze samen en rapporteert daarover middels zijn samenstellingsverklaring.

Samenstellen

De aard van de opdracht brengt met zich mee dat -anders dan bij de controle-opdracht en de beoordelingsopdracht- met de samenstellingsverklaring geen zekerheid wordt verstrekt omtrent de getrouwheid van het financiële overzicht. De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring van een accountant is echter dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht is gebonden aan zijn gedragscode en de samenstellingswerkzaamheden moet uitvoeren in overeenstemming met de standaard. Zo zal hij er op letten dat hij:

  • voldoende kennis heeft van het bedrijf waarvan hij het overzicht samenstelt;
  • het overzicht overeenstemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is;
  • indien de onderliggende gegevens onjuist of onvolledig zijn, hij aanvullende (controle-)werkzaamheden uitvoert;
  • het overzicht doorneemt of het toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang;
  • indien hij stuit op signalen van fraude of onwettig handelen, hij aanvullende (controle-)werkzaamheden uitvoert volgens dezelfde standaard die ook voor controle- en beoordelingsopdrachten van toepassing is.

Een opdrachtgever mag de samenstellingsverklaring die de accountant aan hem verstrekt heeft niet openbaar maken, tenzij de accountant expliciet toestemming daartoe heeft gegeven.

Kunnen wij jou van dienst zijn op gebied van samenstellen?

Wim Tebarts AA

Accountant