default-header
HomeAccountancyBijzondere opdrachten

Bijzondere opdrachten

Naast administratie en samenstelwerkzaamheden bieden wij jou als klant ondersteuning bij overige overeengekomen specifieke werkzaamheden. Bij deze opdrachten verrichten wij als accountantskantoor werkzaamheden die wij tezamen met jou en mogelijke andere belanghebbenden zijn overeengekomen en waarbij één van onze accountants zijn feitelijke bevindingen rapporteert. De accountant verstrekt daarbij geen zekerheid omtrent de getrouwheid. De gebruikers dienen op basis van de constateringen van de accountant zelf een conclusie te verbinden aan de werkzaamheden die verricht zijn en de rapportage die naar aanleiding daarvan is uitgebracht.

Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden kunnen zeer divers zijn. De opdrachten hebben vaak betrekking op afzonderlijke aspecten van financiële gegevens of zelfs op een volledige set van financiële overzichten (zoals een jaarrekening).

Voorbeelden

Bij opdrachten tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden kan onder meer worden gedacht aan het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden met betrekking tot:

  • de naleving van overeenkomsten;
  • afzonderlijke aspecten van financiële gegevens (bijvoorbeeld debiteuren, crediteuren, aankopen bij verbonden partijen, de verkopen en resultaten van een onderdeel van de onderneming).
Kunnen wij jou van dienst zijn?
Bijzondere opdrachten