default-header
HomeBelastingadviesOmzetbelasting (btw)

Omzetbelasting (btw)

Bij het berekenen van de af te dragen of te vorderen omzetbelasting (btw) komt veel actuele kennis kijken. Onze belastingadviseurs en fiscalisten blijven door bijscholing, het volgen van cursussen en het lezen van vakliteratuur op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Internationale transacties

Bij levering van goederen of diensten aan klanten in het buitenland gelden andere regelingen dan men in Nederland gewend is. Bij leveringen aan andere ondernemers in een ander EU-land wordt doorgaans geen btw in rekening gebracht. Het kan zijn dat er extra administratieve verplichtingen zijn en dat er aanvullende eisen zijn voor de factuur. Ook dienen deze internationale transacties mogelijk aangegeven te worden bij de belastingdienst. Dit is een apart formulier, namelijk de ICP-opgaaf. Bij het aankopen van goederen en diensten uit het buitenland gelden eveneens andere regelingen.

Controle belastingdienst

Het kan voorkomen dat de belastingdienst de administratie wil controleren. In principe gebeurt dit steekproefsgewijs. Vaak zien ondernemers op tegen een belastingcontrole, oftewel een boekenonderzoek, omdat de conclusies van de belastingdienst mogelijk financiële gevolgen hebben. Een goede voorbereiding van een belastingcontrole geeft dan de nodige rust. De belastingdienst verstuurt altijd een vooraankondiging voor een boekenonderzoek. Wij kunnen je hierbij helpen en ook tijdens een controle kunnen wij aanwezig zijn om de belastingdienst te woord te staan.