default-header

Prognoses

Bij het opstellen van een prognose of begroting begeleiden wij u in uw doorrekening aangaande toekomstige periodes. Vanuit financieel perspectief onderscheiden we de volgende soorten prognoses:

 • Exploitatiebegroting: in een exploitatiebegroting prognosticeer je de omzet en kosten voor de toekomstige periode, om te komen tot de verwachte winst of verlies over die periode.
 • Liquiditeitsprognose: bij een liquiditeitsprognose worden de toekomstige kasstromen geprognosticeerd en wordt het verwachte verloop in liquide middelen (bank- en kastegoeden) inzichtelijk.
 • Balansprognose: in de balansprognose worden de toekomstige balansposities geprognosticeerd.
  In de meest optimale situatie worden de verschillende soorten prognoses in combinatie met elkaar gehanteerd.
Prognoses

Verschillende scenario’s

Afhankelijk van het doel van de prognose worden de looptijd van de prognose en de bijbehorende tijdseenheden bepaald. Er kan bijvoorbeeld een langjarige prognose opgesteld worden met een looptijd van 25 jaar, waarbij per jaar geprognosticeerd wordt. Een prognose kan echter ook voor een maand worden opgesteld, waarbij dagelijks geprognosticeerd wordt. Naast verschillende looptijden kunnen prognoses ook in verschillende scenario’s doorgerekend worden. Een goede prognose wordt zeer breed ingezet. Denk hierbij aan:

 • Kostprijscalculaties
 • Investeringsbesluiten
 • Bedrijfsplannen
 • Waardeberekeningen
 • Financieringsaanvragen
 • Budgetteringsvraagstukken
 • Strategische vraagstukken
Prognoses

Een prognose is een veelzijdig product waarmee, naast de eerdere genoemde doeleinden, een beter begrip wordt gecreëerd voor zaken als kostenstructuur en -gedragingen, seizoenspatronen en de basis voor de winstgevendheid van de onderneming.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring bij het begeleiden van het uitwerken van prognoses en ondersteunen jou graag bij het uitwerken van een prognose voor jouw ondernemersactiviteiten.

Kunnen wij jou van dienst zijn?