default-header
HomeBranchesAgrarisch en agro-gerelateerd

Agrarisch en agro-gerelateerd

Wij zijn dé sparringpartner voor jou als agrarisch ondernemer. Lenssen Advies is van oudsher een agrarisch dienstverlener en kunnen jou daarom uiterst kundig adviseren. Wij kunnen de volgende zaken voor jou faciliteren:

  • Financiële analyses
  • Voerwinstanalyses
  • Subsidieaanvragen
  • Bedrijfsovernames
  • Financieringen
  • Investeringsbeslissingen
  • Juridisch advies

Wij kijken met je mee voor het ontwikkelen van jouw bedrijf, of het nu gaat om uitbreiding, nieuwbouw of juist het beëindigen van jouw bedrijf. Samen bepalen wij je visie, stellen we doelen en toetsen we de haalbaarheid. De keuzes die jij maakt, bepalen immers uiteindelijk de toekomst van het bedrijf en dat van jou als ondernemer.

Wij zijn actief in onderstaande sectoren.

Paardenhouderij

De Nederlandse paardenhouderij groeit en deze groei zal zich de komende jaren verder voortzetten. Wij zijn gevestigd midden in het centrum van de Europese paardenhouderij op een steenworp afstand van Equestrian Centre De Peelbergen.

Naast Nederlandse ondernemers begeleiden wij eveneens vele internationale ondernemers die zich in Nederland hebben gevestigd of zich willen gaan vestigen.

Onze bedrijfsadviseurs kennen jouw branche, volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn op de hoogte van mogelijke kansen voor jouw onderneming. Gecombineerd met onze fiscale, administratieve en juridische kennis ondersteunen wij paardenhouders bij bedrijfseconomische en branchegerichte vraagstukken. Ook wijzen wij jou graag op mogelijke subsidiekansen binnen de paardenhouderij.

Paardenhouderij

Varkenshouderij

Ons advies op gebied van varkenshouderij betreft maatwerk. Wij kennen de branche door en door en zorgen dat we continu op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Daardoor kunnen wij alle mogelijke kansen voor jouw onderneming in kaart brengen.

Samen werken aan een rendabel bedrijf: dat is de kern van de advisering van Lenssen Advies. Onze adviseurs zijn de ideale sparringpartner bij het bepalen van de koers van jouw bedrijf. Meedenken, analyseren, kritische vragen stellen en samen tot een plan van aanpak komen, daar gaan we voor. Wij streven naar een duidelijk en concreet advies waar jij als ondernemer iets mee kunt.

Wij analyseren jouw cijfers in combinatie met onze kennis van de actuele praktijk in de varkenshouderij: daar kun jij als varkenshouder mee vooruit.

Varkenshouderij

Pluimveehouderij

De Nederlandse pluimveehouderij is een dynamische sector. Binnen deze sector vindt een duidelijke verschuiving naar kwaliteit en duurzaamheid plaats: we zien steeds meer aandacht voor dierenwelzijn en het milieu. Deze verschuiving vraagt om een nieuwe manier van produceren en huisvesting van het pluimvee. De pluimveehouderij kenmerkt zich tevens als een sector met veel specifieke vraagstukken: wet- en regelgeving, continue prijsfluctuaties en sterke innovatie.

Alle specifieke elementen en ontwikkelingen die zo kenmerkend zijn voor de pluimveehouderij, vragen om een aanpassing in de administratie en bedrijfsvoering én beschikbare managementinformatie voor directe sturing. Van het optimaliseren van je bedrijfsvoering en kostenbeheersing tot en met het opstellen van een strategische planning: wij helpen je graag.

Lenssen Advies biedt jou als pluimveehouder een op maat gemaakte vorm van dienstverlening. Heb je leg- of juist opfokhennen? Vleeskuikens of kalkoenen? Wij hebben kennis van jouw bedrijf en staan jou op alle vlakken bij.

Pluimveehouderij

Tuinbouw

Lenssen Advies heeft jarenlange kennis en ervaring in de tuinbouw. Onze bedrijfsadviseurs kennen de tuinbouwsector over de volle breedte. De ontwikkelingen in de glastuinbouw volgen elkaar in sneltreinvaart op. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet en zijn op de hoogte van alle mogelijke kansen voor jouw onderneming.

De meest innovatieve sector binnen de land- en tuinbouw introduceert dagelijks nieuwe systemen, voorzieningen en installaties. Met de steeds hogere eisen van de markt op het gebied van milieu en product is achterblijven geen optie. De toenemende internationale concurrentie vraagt om de juiste strategie, specialisatie en marketing. Wij ondersteunen jou daarin.

Innovatiebox, WBSO en RDA in de glastuinbouw

De overheid stimuleert innovatie in de glastuinbouw door fiscale voordelen of subsidies te verstrekken. Wil jij als glastuinder vooroplopen en investeren in een innovatief productieproces of technisch nieuwe producten? Dan kunt je gebruik maken van onderstaande regelingen:

  • De innovatiebox
  • Subsiediregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Research & Development aftrek (RDA)

Onze subsidiespecialisten adviseren en begeleiden jou bij de aanvraag.

Tuinbouw