default-header
HomeAccountancyBeoordeling

Beoordeling

Wij staan voor duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties. In samenwerking met partners verzorgen wij de beoordelingswerkzaamheden voor jouw bedrijf. Hierdoor kun jij erop vertrouwen dat de financiële administratie van jouw bedrijf aan alle gestelde eisen voldoet.

Voor deze beoordelingswerkzaamheden werken wij samen met een partner-kantoor. Wij richten ons als kantoor op de administratieve en/of samenstelwerkzaamheden die in veel gevallen als voorafgaand proces gelden in de beoordelingswerkzaamheden. Wij kennen jou als klant het beste en kunnen daarom ook deze werkzaamheden het meest efficiënt voorbereiden.

Wij nemen de regie in handen en onderhouden het contact met het partner-kantoor en sturen zo het beoordelingsproces aan. Op die manier hoef jij hierin als ondernemer geen extra tijd en energie te stoppen. Jouw randzaken zijn onze hoofdzaken.

Wat is een beoordelingsverklaring?

Een beoordelingsverklaring is een accountantsverklaring met betrekking tot een beoordeling van een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen. Bij een ander overzicht dan een jaarrekening kun je denken aan het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals bijvoorbeeld een subsidieafrekening. Besturen van vennootschappen, stichtingen en overige organisaties zijn verantwoordelijk voor de opstelling van het overzicht. De accountant beoordeelt deze en rapporteert daarover middels een beoordelingsverklaring.

In grote lijnen zijn er drie soorten controleverklaringen:

  • Een beoordelingsverklaring met een goedkeurend oordeel
  • Een beoordelingsverklaring met een afkeurend oordeel
  • Een beoordelingsverklaring met beperking
Beoordeling

Het oordeel in een beoordelingsverklaring is negatief geformuleerd: “er is niet gebleken dat…”. De accountant zegt met deze verklaring dat hij gegeven de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd -cijferbeoordelingen, verband controles, detailcontroles- niets heeft geconstateerd dat het getrouwe beeld van de jaarrekening in twijfel trekt. Echter, doordat de accountant de werking van de administratieve organisatie niet heeft getoetst, kunnen onjuistheden die bij het tot stand komen van de informatie ontstaan zijn onopgemerkt blijven.

De beoordelingsverklaring is vooral nuttig voor huishoudingen die te weinig personeel hebben voor de noodzakelijke functiescheidingen tussen bevoegdheden. In dat geval heeft het geen zin om de werking van de administratieve organisatie te toetsen. Zonder zo’n toetsing kan over het algemeen niet die mate van zekerheid worden verkregen die noodzakelijk is voor een controleverklaring en biedt een beoordelingsverklaring een geschikt alternatief.

Ondanks een goed uitgevoerde beoordeling kunnen er onzekerheden in de beoordeling of bedenkingen tegen de verantwoording overblijven. Deze onzekerheden of bedenkingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: materieel en van diepgaande invloed. Materieel wil zeggen dat ze het oordeel van de lezer van een verantwoording beïnvloedt, van diepgaande invloed betekent dat de verantwoording geen getrouw beeld geeft. Wanneer na beoordeling de onzekerheid of bedenking wel materieel, maar niet van diepgaande invloed blijkt te zijn, dan verstrekt de accountant een verklaring met beperking. Blijkt de (overgebleven) onzekerheid in de beoordeling van diepgaande invloed te zijn, dan volgt een beoordelingsverklaring waarin geen enkele zekerheid wordt verstrekt. In het geval dat een bedenking tegen de verantwoording van diepgaande invloed is, volgt een afkeurende beoordelingsverklaring.

Een opdrachtgever mag de aan hem verstrekte beoordelingsverklaring niet openbaar maken tenzij de accountant expliciet daarvoor toestemming heeft gegeven.

Kunnen wij jou van dienst zijn?