default-header
HomeAccountancyControle

Controle

Wij staan voor duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties. In samenwerking met partners verzorgen wij de wettelijke controles voor jouw bedrijf. Hierdoor kun jij erop vertrouwen dat de financiële administratie van jouw bedrijf aan alle gestelde eisen voldoet.

Wij zorgen ervoor dat de administratieve en/of samenstelwerkzaamheden, die in veel gevallen als voorafgaand proces gelden in de controlewerkzaamheden, optimaal uitgevoerd worden. Omdat wij jou als klant het beste kennen, kunnen wij deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk voorbereiden. Wij nemen daarom de regie in handen en onderhouden het contact met het partnerkantoor. Wij sturen het controleproces aan zodat jij als ondernemer hier geen extra tijd en energie in hoeft te stoppen. Wij maken hiermee van jouw randzaken onze hoofdzaken.

Wat is een controleverklaring?

Een controleverklaring is een verklaring die kan worden afgegeven door een accountant. In deze verklaring wordt de door hem uitgevoerde controle van een overzicht met historische financiële informatie beschreven. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen. Bij een ander overzicht dan een jaarrekening kun je denken aan het verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht, zoals bijvoorbeeld een subsidieafrekening. Besturen van vennootschappen, stichtingen en overige organisaties zijn verantwoordelijk voor de opstelling van het overzicht. De accountant controleert deze en rapporteert daarover middels zijn controleverklaring.

Er zijn vier soorten controleverklaringen:

  • Een goedkeurende accountantsverklaring
  • Een accountantsverklaring met beperking
  • Een accountantsverklaring met oordeelonthouding
  • Een afkeurende accountantsverklaring
Controle

Ondanks een goed uitgevoerde controle kunnen er niettemin onzekerheden in de beoordeling of bedenkingen tegen de verantwoording overblijven. Deze onzekerheden of bedenkingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: materieel en van diepgaande invloed. Materieel wil zeggen dat ze het oordeel van de lezer van een verantwoording beïnvloedt, van diepgaande invloed betekent dat de verantwoording geen getrouw beeld geeft. Wanneer na de controle de onzekerheid of bedenking wel materieel, maar niet van diepgaande invloed blijkt te zijn, dan verstrekt de accountant een verklaring met beperking. Blijkt de (overgebleven) onzekerheid in de controle van diepgaande invloed te zijn, dan volgt een verklaring van oordeelonthouding. In het geval dat een bedenking tegen de verantwoording van diepgaande invloed is, volgt een afkeurende verklaring. In de praktijk zal het bestuur van de gecontroleerde organisatie overigens eerder ervoor kiezen de verantwoording aan te passen.

Voor het openbaar maken van de controleverklaring dient de accountant expliciet toestemming te geven. Gebeurt dit niet, dan spreken we van een ‘blinde verklaring’: een verklaring die alleen intern gebruikt mag worden.

Wanneer ben je controleplichtig?

Jouw onderneming is controleplichtig op het moment dat gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de volgende drie criteria wordt voldaan:

  • Het balanstotaal is groter dan €6.000.000,-;
  • De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan €12.000.000,-;
  • Gemiddeld zijn er 50 of meer werknemers in dienst.

Wil jij ook ondersteuning op gebied van wettelijke controles?

Neem gerust contact met ons op!
Controle