default-header

Subsidies

Voor particulieren, ondernemers en ondernemingen bestaan er veel nationale en internationale subsidieregelingen. Deze subsidieregelingen komen jou tegemoet in de kosten die zijn gemoeid met advisering en investering. Naast subsidieregelingen bestaan er fiscale regelingen die wellicht voor jou van toegevoegde waarde zijn.

Een greep uit de regelingen:

  • Fiscale kortingen voor milieu- en energie investeringen (MIA/VAMIL, EIA)
  • Loonsubsidie op innovatieve projecten (WBSO)
  • Fiscale korting op de winsten uit innovatieve projecten (innovatie box)
  • Tegemoetkoming in de kosten van advisering op het gebied van internationaal zakendoen (Starters International Business kennisvouchers)
  • Tegemoetkoming in de kosten van advisering bij het verkrijgen van een subsidie of fiscale regeling (MKB Financieringspoort)
  • Stimuleringssubsidie op duurzame energie-investeringen (Stimulering Duurzame Energieproductie)
  • Subsidie ter verhoging van de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van het personeel en ter verhoging van de arbeidsproductiviteit (ESF 2014-2020)
  • Subsidie op isolatiemaatregelen bij de eigen woning (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis/SEEH)

Zelfstandig en in samenwerking met gespecialiseerde subsidiepartners, bieden wij jou gepaste ondersteuning bij het verkrijgen van bovenstaande en andere subsidies.

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!
Subsidies