default-header
HomeBedrijfsadviesWaardering van ondernemingen en projecten

Waardering van ondernemingen en projecten

Wanneer je beschikt over een onderneming, investering of project, is het mogelijk om deze te laten waarderen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de intrinsieke waarde en de waarde op basis van de verwachte kasstromen, welke uit de onderneming, de investering of het project vloeien.

Wanneer je beschikt over een onderneming, investering of project, is het mogelijk om deze te laten waarderen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de intrinsieke waarde en de waarde op basis van de verwachte kasstromen, welke uit de onderneming, de investering of het project vloeien.

De intrinsieke waarde draait veelal om de waarde van de afzonderlijke onderdelen, terwijl een waardering op basis van de verwachte kasstromen afhankelijk is van onzekere toekomstverwachtingen. Bij waarderingen kunnen verschillende methodes toegepast worden. Zo kan waardering plaatsvinden op basis van:

 • De Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode)
 • De (verbeterde) rentabiliteitsmethode
 • De goodwill-methode
 • De waarschijnlijkheid van kasstromen binnen verschillende scenario’s (real options)
 • De Adjusted Present Value-methode
 • De multiple-methode
 • De Intrinsieke waarde-methode
Waardering van ondernemingen en projecten

Aan de hand van de kenmerken van de concrete casus bepalen wij welke waarderingsmethode het beste aansluit. Indien mogelijk worden ter referentie meerdere waarderingsmethoden naast elkaar toegepast. Daar waar nodig winnen wij externe expertise in van bijvoorbeeld een taxateur.

Uit een waardering volgt doorgaans een waarde-range. Deze geeft een redelijke benadering van de minimale en de maximale waarde van jouw onderneming, investering of project.

Ondernemingsbesluiten

Waarderingen vormen een belangrijk onderdeel bij diverse (strategische) ondernemingsbesluiten zoals:

 • Het al dan niet:
  • Overnemen van een onderneming;
  • Verkopen van een onderneming;
  • Uitkopen van een medeaandeelhouder of –vennoot;
  • Uitbreiden van de productiecapaciteit;
  • Deelnemen in een nieuw project;
  • Accepteren van een schikkingsvoorstel.
 • Of het:
  • Bepalen van de redelijkheid van een aanbod;
  • Bepalen van redelijke verrekenprijzen;
  • Vaststellen van de kredietwaardigheid van partijen.

Wij hebben een brede ervaring met het waarderen van ondernemingen, investeringen en projecten. Wij ondersteunen jou dan ook graag bij jouw waarderingsvraagstuk.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs.
Waardering van ondernemingen en projecten