default-header
HomeBelastingadviesLoonbelasting

Loonbelasting

Veel bedrijven hebben behoefte aan loonbelasting advies. Elke werkgever in Nederland dient immers loonheffing af te dragen voor zijn werknemers. Het afdragen van loonheffing wordt gewoonlijk uitgevoerd door de salarisadministratie van het bedrijf of door de boekhouder of accountant.

Er bestaan vaak echter veel onduidelijkheden. Als bedrijf dient men een administratie bij te houden die voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen opgesteld door de Belastingdienst. Deze administratie wordt vaak bijgehouden door een salarisadministratie. Zij dienen bij te houden hoeveel loonheffing en sociale premies afgedragen dienen te worden. Vaak ontstaan daar vragen als:

 • Hoe dient de uitkering van bepaald loon gezien te worden?
 • Kan een salary split toegepast worden?
 • Dienen wij over te gaan op de werkkostenregeling?
 • Hoe zit het met de cao waarin ons bedrijf actief is?

Op het gebied van de loonbelasting en -heffing kunnen wij jou ondersteunen in de volgende zaken:

 • Loonbelasting scan
 • Beoordeling kostenvergoeding
 • Vergoedingen en verstrekkingen personeel, optie uitoefening
 • Werkkostenregeling
 • Loonbelasting salary split
 • Aanvraag WBSO
 • Aanvraag verzoek 30%-regeling voor ingezonden werknemers
 • Sociale zekerheid en sociale premies
 • Lbb20 verklaring: een verzoek vrijstelling van het inhouden van loonbelasting/premie volksverzekeringen

Bekijk ook ons advies over loonadministratie.

Kunnen wij jou van dienst zijn op gebied van loonbelasting?
Loonbelasting