default-header
HomeBranchesNon-profit

Non-profit

Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Met andere woorden: er is geen winstoogmerk. Desalniettemin kan het voorkomen dat degenen die gebruikmaken van de diensten van een non-profitorganisatie, daarvoor moeten betalen.

Non-profitorganisaties ondersteunen vaak private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële en vaak maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.

Hoewel deze organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Hun inkomsten zijn veelal afkomstig uit subsidies, giften en eigen baten. Deze eigen baten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van ‘klanten’ aan de gemaakte kosten of contributies van leden. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd worden door de overheid, worden door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet, kan de subsidie stopgezet worden.

Rechtsvorm van non-profitorganisaties

Een organisatie zonder winstoogmerk houdt in dat de betreffende organisatie geen winst nastreeft. Het sluit niet uit dat er weliswaar winst kan worden geboekt.

De term kan betrekking hebben op organisaties met als rechtsvorm:

  • Vereniging
  • Stichting

Wij zetten ons in de breedste zin in voor verenigingen en stichtingen. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.