default-header
HomeBranchesNon-profit

Non-profit

Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Met andere woorden: er is geen winstoogmerk. Gebruikers van de diensten van een non-profitorganisatie kunnen echter soms wel verplicht zijn om hiervoor te betalen.

Non-profitorganisaties ondersteunen vaak private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële en vaak maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.

Hoewel deze organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Hun inkomsten zijn veelal afkomstig uit subsidies, giften en eigen baten. Deze eigen baten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van ‘klanten’ aan de gemaakte kosten of contributies van leden. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd worden door de overheid, worden door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet, kan de subsidie stopgezet worden.

Een terugtredende overheid, in control blijven, tax control framework, administratieve lastenverlichting en efficiency: de non-profitbranche is meer dan ooit in beweging. Lenssen Advies loodst je met plezier door de actuele ontwikkelingen heen.

Maatschappelijk én financieel betrokken bij de non-profit branche

In de non-profitbranche kent Lenssen Advies de weg. Al jaren adviseren en ondersteunen wij onderwijsinstellingen, organisaties in de welzijns- en cultuursector, vermogensfondsen en andere non-profitorganisaties.

Voor diverse stichtingen en verenigingen bestaan onze werkzaamheden uit het samenstellen en uitbrengen van de jaarrekening en de vrijwillige controle van subsidieafrekeningen.

Subsidies non-profitorganisatie

Om jullie activiteiten mogelijk te maken, zijn jullie als non-profitorganisatie doorgaans deels afhankelijk van subsidies. De subsidieregelgeving verschilt per verstrekker, en vaak is het nodig om specifieke kennis van deze regelingen te hebben. Als jullie subsidies ontvangen, moeten jullie tijdig verantwoording afleggen op basis van een betrouwbare subsidieverantwoording, vaak voorzien van een accountantsverklaring.

In de wereld van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen zijn de accountants en adviseurs van Lenssen Advies deskundig.

Rechtsvorm van non-profitorganisaties

Een organisatie zonder winstoogmerk houdt in dat de betreffende organisatie geen winst nastreeft. Het sluit niet uit dat er weliswaar winst kan worden geboekt.

De term kan betrekking hebben op organisaties met als rechtsvorm:

  • Vereniging
  • Stichting

Wij zetten ons in de breedste zin in voor verenigingen en stichtingen. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Meer weten?

Bij Lenssen Advies zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 077 398 83 27 of vul het contactformulier in. En maak (binnenkort) kennis met ons team!