default-header
HomeBlogsBelastingbesparing in de vennootschapsbelasting

Belastingbesparing in de vennootschapsbelasting

Als je als ondernemer een B.V. hebt, dan dient jouw B.V. over de behaalde winst vennootschapsbelasting te betalen. Het opstaptarief van de vennootschapsbelasting is al enkele jaren 15%. In 2022 geldt dit tarief voor de winst tot een bedrag van € 395.000. Daarboven geldt een tarief van 25,8%.

Vanaf 2023 wordt het opstaptarief verhoogd van 15% naar 19%. Daarnaast wordt de tariefschijf verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. De winst boven het bedrag van € 200.000, wordt belast met 25,8% vennootschapsbelasting. Door deze wijziging zal jouw B.V. vanaf 2023 meer vennootschapsbelasting moeten betalen. Deze kansen zijn hieronder verder beschreven.

Nieuwe B.V. oprichten

Door een nieuwe B.V. naast jouw bestaande B.V. op te richten, kan de winst verdeeld worden over meerdere B.V.’s. Hierdoor wordt de winst minder snel belast tegen het hogere tarief van 25,8%.

Stel dat jouw bestaande B.V. een winst van € 350.000 realiseert, dan dien je in 2022 € 52.500 aan vennootschapsbelasting te betalen, namelijk 15% van € 350.000. Indien de winstverwachting voor 2023 ook € 350.000 is, dan dient dezelfde B.V. € 76.700 aan vennootschapsbelasting te betalen, namelijk 19% van € 200.000 en 25,8% van € 150.000. Indien je ervoor zou kiezen om dit in een aparte B.V. onder te brengen, dan kun je de winst verdelen over meerdere B.V.’s. Hierdoor kun je vaker gebruik maken van het opstaptarief qua vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een deel van het resultaat niet in de schijf van 25,8% maar wederom in de schijf van 19% vennootschapsbelasting. Dit wil dus zeggen dat de onderneming(en) € 66.500 aan vennootschapsbelasting dienen te betalen. Dit is een besparing van € 10.200.

Sturen op opbrengsten of kosten

Gezien de verschuiving van de tariefschijf én en de verhoging van het tarief, kan het verstandig zijn om dit jaar nog omzet te realiseren en daarover de winst te genieten. Hetzelfde geldt voor diverse kosten die je zou kunnen verdelen over december en januari. Door de winst in 2022 te realiseren in plaats van 2023 realiseer je een belastingbesparing.

Fiscale eenheid verbreken

Binnen een fiscale eenheid kun je met meerdere B.V.’s onderling de winsten en verliezen verrekenen. Dit is een voordeel, maar dat betekent dat er met meerdere B.V.’s slechts één keer kan worden geprofiteerd van de lage tariefschijf. Het verbreken van de fiscale eenheid zou een belastingbesparing op kunnen leveren. Hiervoor geldt eenzelfde berekening als hierboven is opgenomen.

Met onze expertise willen we je graag bijstaan en bovengenoemde kansen voor jouw B.V. aangrijpen. Wil je met jouw B.V. profiteren van de belastingbesparingen voor wat betreft de vennootschapsbelasting, dan vernemen wij dat graag van jou. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op
Ludo Hardeman MB RB - Lenssen Advies

Geschreven door Ludo Hardeman MB RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op maandag 5 december 2022

Terug naar overzicht