default-header
HomeBlogsHoge belastingrente van de belastingdienst voorkomen of beperken

Hoge belastingrente van de belastingdienst voorkomen of beperken

Wanneer je een belastingaanslag ontvangt, is daar in sommige situaties een belastingrente opgenomen. De belastingrente is een rente die de belastingdienst in rekening brengt of vergoedt. Het kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken. In deze blog wordt uitgelegd wanneer belastingrente van toepassing is, de hoogte van de percentages en hoe je de belastingrente kan voorkomen of beperken.

Belastingrente:

De belastingrente is een rente welke berekend wordt over de periode die loopt vanaf zes maanden na afloop van het betreffende belastingjaar tot aan de datum van de (definitieve) aanslag. Bij de aanslagbelastingen, zoals inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, dient de inspecteur binnen acht weken na het indienen van een verzoek of binnen dertien weken na het indienen van een aangifte een (voorlopige) aanslag op te leggen. Gebeurt dit niet, dan kan de belastingrente in rekening worden gebracht. Bij de aangiftebelastingen, zoals omzetbelasting, wordt op eigen initiatief de belasting betaald en komt de belastingrente bijna niet aan orde. Het komt pas aan orde als er achteraf te weinig is betaald.

Hoogte percentage belastingrente:

Het percentage van de belastingrente verschilt per belastingsoort en het wordt regelmatig opnieuw vastgesteld. Op dit moment geldt voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting een rentepercentage van 8 %. Voor de overige belastingen zoals de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en nog een aantal belastingsoorten, is het percentage vanaf 1 juli 2023 6 %. Daarnaast zou bij de toeslagen het rentepercentage ook 6 % zijn maar dat is teruggedraaid naar 4 %. De eerder genoemde percentages zijn van toepassing tot 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2024 zullen de percentages van de belastingrente structureel worden gewijzigd. Dan zal een andere belastingrenteregeling als uitgangspunt worden genomen. Dat betekent dat bij de huidige stand van zaken de belastingrente bij heffing van vennootschapsbelasting en bronbelasting per 1 januari 2024 op 10 % zou uitkomen. Voor de andere belastingen, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en nog een aantal belastingsoorten, zou de belastingrente bij de huidige stand van zaken per 1 januari 2024 uitkomen op 7,5 %.

Belastingrente voorkomen of beperken:

Op verschillende manieren kan de belastingrente worden voorkomen of beperkt. Onderstaand tref je de twee meest voorkomende manieren aan:

  • Op tijd aangifte doen dus vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het belastingjaar. In dat geval krijg je bijna altijd vóór 1 juli een definitieve aanslag en wordt er geen belastingrente berekend of vergoed als de aanslag de aangifte volgt.
  • Tijdig een verzoek wijziging voorlopige aanslag indienen. Wanneer de (concept / voorlopige) cijfers aangeven dat het beter gaat dan verwacht, dan is de verwachting dat er belasting moet worden betaald. Door een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen, betaal je de belasting eerder en kan je hiermee (zo veel mogelijk) belastingrente voorkomen of beperken.

Gezien de gehanteerde rentepercentages is het belang groter om tijdig een juiste aangifte te doen, dan wel het tijdig indienen van een verzoek of wijziging van de voorlopige aanslag. Hiermee kan hoge belastingrente van de belasting worden voorkomen, dan wel worden beperkt.

Mocht je hier vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.

Ludo Hardeman MB RB - Lenssen Advies

Geschreven door Ludo Hardeman MB RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op woensdag 6 december 2023

Terug naar overzicht