default-header
HomeBlogsDe btw aftrek bij aanschaf van een fiets van de zaak

De btw aftrek bij aanschaf van een fiets van de zaak

Nederland staat bekend als een fietsland. De infrastructuur is afgestemd op fietsers en we hebben zelfs meer fietsen dan inwoners. Fietsen zal in sommige gevallen makkelijker, sneller en goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een auto. Ongetwijfeld heb je zelf een fiets gekocht, maar het is ook mogelijk dat jouw werkgever een fiets verstrekt of ter beschikking stelt aan jou (dit kan ook bij een dga). Over de aanschaf van een fiets is btw verschuldigd en de vraag is in hoeverre de betaalde btw in aftrek kan worden genomen door de werkgever. 

Voor de btw geldt een speciale regeling voor een aantal personeelsvoorzieningen, waaronder ook de ter beschikking gestelde fiets van de zaak aan een werknemer valt. Deze regeling heet het Besluit Uitsluitend Aftrek (BUA). In deze regeling wordt met een fiets bedoeld: een rijwiel zonder hulpmotor of een rijwiel met elektrische hulpmotor die trapondersteuning verleent (oftewel een elektrische fiets). Deze vragen komen bij ons vaak voor en dat is voor mij en Stan een reden om daar een blog over te schrijven.

Maximale btw-aftrek

In dezelfde regeling is bepaald dat maximaal € 129,99 btw aftrekbaar is, mits er wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:
• Als de werkgever voor de werknemer voor het eerst een fiets aanschaft. Mocht de werknemer eerder een fiets van de zaak hebben gebruikt, dan mag in het kalenderjaar en de twee voorafgaande jaren niet eerder een fiets zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld door dezelfde werkgever.
• Mits de werkgever aannemelijk kan maken dat de werknemer de fiets gedurende drie jaren voor meer dan de helft van het aantal werkdagen gebruikt voor woon- en werkverkeer.
• Mits de werkgever aannemelijk kan maken dat er voor 50% of meer van de reisdagen in het kader van woon-werkverkeer niet wordt voorzien in een vergoeding of ander vervoer dan de fiets, bijvoorbeeld een auto van de zaak.
• Als de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de fiets. Als er een bijdrage wordt betaald, dan is er sprake van een belaste prestatie en dient er btw te worden voldaan. Deze voldane btw komt in mindering bij de berekening van de € 749-grens.

De bovenstaande voorwaarden zorgen voor het zakelijke karakter van de fiets en daarmee kan de betaalde btw in aftrek worden genomen.

Dit betekent dat je voor een fiets van maximaal € 749 (inclusief btw) het hele bedrag aan btw mag aftrekken. In andere gevallen mag de btw niet of niet helemaal in aftrek worden genomen. Is voldaan aan bovenstaande voorwaarden maar is de fiets duurder dan € 749, dan kan maximaal € 129,99 van de btw in aftrek worden gebracht. Het meerdere mag dus niet in aftrek worden genomen.

Voorbeeld:

De fiets kost € 1.500, inclusief € 260 btw. De eigen bijdrage van de werknemer is € 300. Dan zijn de kosten voor de werkgever € 1.200. Dat is hoger dan € 749 euro, van de aankoop btw is maximaal € 129,99 aftrekbaar. Is de eigen bijdrage niet € 300, maar € 1.200, dan kost de fiets € 300 voor de werkgever. Dan kan van de btw 21/121 x € 300 = € 52 btw in aftrek worden genomen.

Advies en meer informatie

Zijn er nog vragen over de btw-aftrek bij een fiets van de zaak of wil je advies hierover hebben, neem gerust contact met ons op.

Dat geldt ook als je andere vragen hebt over een fiets van de zaak, bijvoorbeeld de bijtelling van de fiets. Als de fiets van de zaak ook privé wordt gebruikt, dan dient over dat voordeel 7% bijtelling over de adviesprijs van de fiets te worden geteld. De bijtelling wordt bij het salaris opgeteld en daarover wordt maandelijks loonbelasting betaald.

Ludo Hardeman MB RB - Lenssen Advies

Geschreven door Ludo Hardeman MB RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2024

Terug naar overzicht