default-header
HomeBlogsGemengd (privé en zakelijk) gebruik van een gebouw

Gemengd (privé en zakelijk) gebruik van een gebouw

Veel ondernemers met een eenmanszaak of samenwerkingsverband (VOF of maatschap) maken gebruik van een gebouw in hun onderneming. Gebouwen die in een B.V. gebruikt worden laat ik in deze blog buiten beschouwing. Wordt het gebouw voor zowel zakelijke als privédoeleinden gebruikt dan dient in de belastingaangifte van het jaar waarin het pand in gebruik wordt genomen een keuze gemaakt te worden. De te maken keuze gaat over of het gebouw privé of zakelijk wordt aangemerkt.

Of de keuzemogelijkheid privé of zakelijk bestaat, is afhankelijk van het gebruik. Wordt een gebouw voor meer dan 90% zakelijk gebruikt dan is het verplicht ondernemingsvermogen, wordt het voor minder dan 10% zakelijk gebruikt is het verplicht privévermogen. Is het privé en zakelijk gebruik beide tussen de 10% en 90% dan heb je de keuzemogelijkheid.

De keuze kan grote fiscale gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld bij keuze voor ondernemingsvermogen aan de volgende zaken:

  • Alle kosten zijn aftrekbaar (verzekering, WOZ-belasting, onderhoud, energie, etc)
  • Over de aanschafwaarde kan worden afgeschreven (hiervoor gelden beperkingen, daar ga ik nu niet verder op in)
  • Groot onderhoud en andere investeringen worden geactiveerd zodat hierover wordt afgeschreven
  • Waardestijging van het gebouw en de grond is belast en waardedaling verlaagt de winst, beide op het moment van verkoop (of bedrijfsbeëindiging)

Is de woning privévermogen dan zijn dit de belangrijkste fiscale gevolgen:

  • Kosten zijn niet aftrekbaar, ook geen afschrijving
  • Waardestijging is onbelast, waardedaling zorgt niet voor een aftrek

In veel gevallen zal het duidelijk zijn of sprake is van verplicht privévermogen, verplicht ondernemingsvermogen of keuzevermogen. Een lastiger te beoordelen situatie is als er bij een gebouw sprake is van dienstbaarheid aan de onderneming.

Een woning, die volledig in gebruik is als woning, wordt als keuzevermogen aangemerkt als de bewoning dienstbaar is aan de onderneming. Uit de rechtspraak volgen onder andere de volgende omstandigheden die kunnen zorgen dat een woning dienstbaar is zijn:

  • Woning is bij de onderneming gelegen
  • Vanuit de woning moet toezicht worden gehouden op de onderneming / het bedrijfsvermogen
  • Personeel van de onderneming wordt vanuit de woning aangestuurd
  • De woning kan binnen de grenzen der redelijkheid worden aangemerkt als ondernemingsvermogen

Zoals eerder aangegeven dient de keuze voor ondernemings- of privévermogen gemaakt te worden in de belastingaangifte over het jaar waarin het gebouw wordt aangeschaft of waarin de onderneming wordt gestart.

Gemengd (privé en zakelijk) gebruik van een gebouw

Mocht er in het verleden een verkeerde keuze gemaakt zijn kan een beroep gedaan worden op de foutenleer. Dit is alleen mogelijk indien het gaat om verplicht privévermogen of verplicht ondernemingsvermogen. In geval van keuzevermogen is de foutenleer niet van toepassing omdat er in dat geval geen verkeerde keuze gemaakt kan zijn.

Heb je vragen over de keuzemogelijkheden van het gebouw dat je in je onderneming gebruikt neem dan contact met ons op.
Freek Lenssen RB - Lenssen Advies

Geschreven door Freek Lenssen RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023

Terug naar overzicht