default-header
HomeBlogsBeleids- en uitvoeringsagenda Belastingplan 2024

Beleids- en uitvoeringsagenda Belastingplan 2024

Op 8 mei 2023 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer middels de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda geïnformeerd over de inhoud van het belastingplan 2024 waarvan op Prinsjesdag de wetsvoorstellen gepresenteerd zullen worden. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste maatregelen die zijn aangekondigd.

Een belangrijk aandachtspunt van het kabinet is vereenvoudiging van het belastingstelsel. Deze vereenvoudiging wil het kabinet bereiken door fiscale regelingen te beoordelen en waar mogelijk af te schaffen of te vereenvoudigen. Om de mogelijkheden te onderzoeken worden evaluaties van bestaande fiscale regelingen uitgevoerd. Het kabinet gaat de komende periode de volgende regelingen evalueren:

 • Evaluatie giftenaftrek
 • Evaluatie innovatiebox
 • Evaluatie werkkostenregeling
 • Evaluatie onbelaste reiskosten vergoeding
 • Evaluatie fiscale regelingen ondernemerschap
 • Evaluatie heffingskortingen
 • Reactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten (Prinsjesdag)
 • Reactie op evaluatie verlaagde btw-tarief (Prinsjesdag)
 • Reactie op evaluatie bijzondere regelingen in autobelastingen (begin juni)

BOR en DSR

In een eerder stadium zijn de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting geëvalueerd. De BOR en DSR zijn er om bedrijfsopvolging mogelijk te maken zonder fiscale belemmeringen. Zonder de BOR en DSR zou de overdrager of de opvolger in veel gevallen een groot bedrag aan belasting verschuldigd zijn. Vaak zal dit bedrag gefinancierd moeten worden waardoor bedrijfsoverdracht niet altijd mogelijk is. Door toepassing van de BOR en DSR worden deze belemmeringen (deels) weggenomen.

In het belastingplan 2024 zijn dit de belangrijkste aangekondigde wijzigingen voor de BOR en DSR zijn:

 • Standaard aanmerken van verhuurd onroerend goed als beleggingsvermogen
 • Afschaffen 5% doelmatigheidsmarge
 • Toegang tot BOR en DRS bij minimaal (regulier) aandelenbelang van 5%
 • Versoepelen bezits- en voortzettingseis BOR
 • Verlaging vrijstelling waarde BOR (goingconcern) van 83% naar 70% en verhoging van drempel naar 1,5 miljoen (was 1,2 miljoen in 2023)
Beleids- en uitvoeringsagenda Belastingplan 2024

Waar in het verleden door meerdere partijen werd verwacht dat de BOR en DSR afgeschaft of behoorlijk versoberd zouden worden zijn de huidige wijzigingen voor het MKB niet direct nadelig. Tevens kan uit de aangekondigde wijzigingen worden opgemaakt dat de BOR en DSR (voorlopig) niet wordt afgeschaft, zoals eerder door sommigen werd verwacht.

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen aangekondigd:

 • Naar verwachting komt er in het derde kwartaal 2023 een internetconsultatie over het wetsvoorstel box 3 heffing over werkelijk rendement
 • Vrijstelling bpm bestelauto’s wordt afgeschaft per 1-1-2025
 • Heffing motorrijtuigenbelasting over personen- en bestelauto’s omzetten naar een systeem van betalen naar gebruik (rekeningrijden) per 2030.
 • In 2022 was er een tekort in het Energie-investeringsaftrek (EIA) budget van 60 miljoen euro. Conform de EIA budgetsystematiek wordt deze overschrijding gedekt door middel van aanpassing EIA. Vanaf 2024 wordt het aftrekpercentage structureel verlaagd en wordt het plafond maximaal investeringsbedrag verlaagd.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande toekomstplannen van het kabinet neem dan contact met ons op. Wij kunnen je adviseren hoe je het beste kunt anticiperen op de toekomstige wet- en regelgeving.

Neem hier contact met ons op
Freek Lenssen RB - Lenssen Advies

Geschreven door Freek Lenssen RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op woensdag 7 juni 2023

Terug naar overzicht