default-header
HomeBlogsBTW op zonnepanelen verandert in 2023

BTW op zonnepanelen verandert in 2023

Op donderdag 10 november heeft de 2e Kamer het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ aangenomen. Onderdeel van het Belastingplan is de wijziging van het BTW-tarief op zonnepanelen met ingang van 1 januari 2023. In dit artikel lees je meer over de gevolgen van deze wijziging en wat het betekent voor de (eventuele) aanbetaling die je al gedaan hebt.

Allereerst is het belangrijk te weten dat het kabinet onderscheid heeft gemaakt tussen zonnepanelen die geplaatst worden op of in de directe nabijheid van een woning en zonnepanelen die ergens anders geplaatst worden. Alleen voor de zonnepanelen geplaatst op of in de directe nabijheid van woningen wordt het 0%-tarief toegepast. Daarnaast is het goed te weten dat door het kabinet geen overgangsrecht is gemaakt. Dit betekent onder andere dat op aanbetalingen gedaan in 2022 voor levering van zonnepanelen in 2023 gewoon 21% omzetbelasting in rekening gebracht moet worden.

Zonnepanelen als dakbedekking

Ook zonnepanelen die mede de functie van dakbedekking (geïntegreerde zonnepanelen) hebben vallen onder de toepassing van het 0%-tarief. Onder deze panelen worden verstaan de zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking functioneren (zoals dakpannen of -panelen waarin fotovoltaïsche cellen zijn verwerkt) en die dus naast een energieopwekkende functie ook de functie hebben om een dak wind- en waterdicht te maken

Daarnaast bestaan inmiddels diverse (combi)producten, zoals PVT-panelen, zonneramen of zonwering met daarin zonnecellen verwerkt. Deze combiproducten met geïntegreerde zonnecellen kwalificeren niet als zonnepanelen of als zonnepanelen als dakbedekking en vallen derhalve niet onder het btw-nultarief.

ZZP-ers

Met de voorgestelde maatregel worden niet alle knelpunten rondom zonnepaneelhouders opgelost. Zo zullen ZZP-ers die geen gebruik kunnen of willen maken van de Kleine ondernemersregeling (KOR) nog steeds btw moeten afdragen voor hun stroomleveringen aan het net (de levering van stroom aan het net valt niet onder het btw-nultarief) en over hun privégebruik.

Ondernemers die de KOR toepassen zijn hier tenminste drie jaar aan gebonden. Dat betekent dat KOR-ondernemers, naast dat zij geen btw verschuldigd zijn, ook geen recht op teruggaaf van btw hebben als zij binnen die driejaarstermijn zonnepanelen laten (bij)plaatsen.

Registratiedrempel € 1.800

Iedere particulier die zonnepanelen op of nabij zijn woning laat plaatsten is nog altijd ondernemer voor de omzetbelasting. Echter door de registratiedrempel hoef je je niet te melden bij de belastingdienst als je omzet per jaar maximaal € 1.800 bedraagt. De belastingdienst gaat er bij installaties tot 10.000 kW vanuit dat de omzet onder € 1.800 blijft.

Ondernemers (inclusief zonnepaneelhouders) die gebruik maken van de registratiedrempel blijven ondernemer voor de btw en de KOR is onverkort van toepassing echter met uitzondering van de verplichte toepassingstermijn van drie jaar. Deze ondernemers kunnen zich dus op elk moment alsnog aanmelden als ondernemer en zijn dan niet verplicht om de KOR toe te passen, ook niet als de driejaarstermijn nog niet is verstreken.

Niet alle problemen zijn opgelost met het verlagen van het BTW-tarief. Zo zullen huurders van zonnepanelen, wanneer zij de btw op de huur van hun zonnepanelen willen aftrekken, aangifte moeten blijven doen en btw moeten afdragen over hun stroomleveringen aan het net. Ook mensen die voor 1 januari 2023 een aanbetaling doen of hebben gedaan zullen zich moeten melden bij de belastingdienst om de reeds betaalde BTW terug te vragen. In veel gevallen biedt de voorgestelde maatregel echter een verlichting in de administratieve last van zonnepaneelhouders.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben neem dan contact op met ons.

Freek Lenssen RB - Lenssen Advies

Geschreven door Freek Lenssen RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op maandag 21 november 2022

Terug naar overzicht