default-header
HomeBlogsErgernissen uit de dagelijkse praktijk van een belastingadviseur

Ergernissen uit de dagelijkse praktijk van een belastingadviseur

Als belastingadviseur zijn wij dagelijks bezig met het adviseren en beantwoorden van vragen van onze klanten op fiscaal gebied. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het opstellen van belastingaangiftes waarin het juiste bedrag aan verschuldigde belasting wordt opgenomen. Dit doen we uiteraard met de nodige precisie, zodat onze klanten niet te veel betalen. Maar het werk houdt daar niet op; wij willen ook vooruitkijken en anticiperen op fiscale wijzigingen voor het komende jaar. Dit betekent dat we voortdurend nagaan of onze klanten rekening moeten houden met een wijziging in de belastingverplichtingen binnen de dynamiek van hun eigen onderneming. Zijn er bijvoorbeeld specifieke regelingen die gaan veranderen, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling, landbouwvrijstelling of dividendbelasting, en wat is de impact daarvan op de specifieke situatie van de klant?

De afgelopen jaren is het moeilijker geworden om klanten langjarig goed advies te geven. Dit komt door de constante en vaak onvoorspelbare wijzigingen in de fiscale wetgeving door het kabinet in Den Haag. Een aangekondigde wetswijziging kan zomaar weer worden teruggedraaid of aangepast, waardoor eerder gegeven adviezen plotseling hun waarde kunnen verliezen.

Neem bijvoorbeeld de dividendbelasting. De afgelopen jaren is dit tarief meerdere keren aangepast:

  • Vanaf 1 januari 2019: 25%
  • Vanaf 1 januari 2020: 26,25%
  • Vanaf 1 januari 2021: 26,9%

Recentelijk kwamen daar nog meer wijzigingen bij:

  • Prinsjesdag 2023 – per 1-1-2024: 24,5% tot €67.000 (p.p.), daarboven 31%
  • In november 2023 – per 1-1-2024: 24,5% tot €67.000 (p.p.), daarboven 33%
  • Regeerakkoord mei 2024 – per 1-1-2025: 24,5% tot €67.000 (p.p.), daarboven 31%

In 2023 hebben wij met diverse klanten een keuze gemaakt voor hun dividendbeleid voor de komende jaren. Binnen acht maanden is de situatie twee keer gewijzigd en kan de keuze herzien worden vanwege de veranderende belastingtarieven.

Een ander voorbeeld is de Wet Excessief Lenen, waarvan de aankondiging in 2018 plaatsvond. Na de internetconsultatie in 2019, waarin een drempelbedrag van €500.000 werd genoemd, werd besloten de wet per 1 januari 2023 in te voeren. In 2022 werd het drempelbedrag per ingangsdatum verhoogd naar €700.000, om in november 2023 aan te kondigen dat het weer verlaagd wordt naar €500.000 per 1 januari 2024. En dan is er nog de vraag of deze wet überhaupt standhoudt bij toetsing aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zoals het voorbeeld van de fictieve box 3 belasting laat zien.

Tot slot, in de Voorjaarsnota van april 2024 werd aangekondigd dat de MKB-winstvrijstelling verder verlaagd zou worden naar 12,03%. Een maand later bleek uit het regeerakkoord dat deze verlaging niet doorgaat.

Deze constante veranderingen maken het voor ons als belastingadviseurs bijzonder uitdagend om betrouwbaar en consistent advies te geven. Een consistent en voorspelbaar fiscaal beleid vanuit Den Haag zou ons werk een stuk vereenvoudigen. Dit zou ons in staat stellen om ons te concentreren op het begeleiden van klanten, in plaats van continu bezig te zijn met het bijhouden van alle wets- en beleidswijzigingen. Een stabiel fiscaal klimaat is niet alleen in het belang van de belastingadviseurs, maar vooral ook in het belang van de belastingplichtigen die afhankelijk zijn van duidelijk en betrouwbaar advies.

Wij blijven de ontwikkelingen voor jullie volgen. Zijn er vragen, neem dan contact met ons op.
Freek Lenssen RB - Lenssen Advies

Geschreven door Freek Lenssen RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op maandag 3 juni 2024

Terug naar overzicht