default-header
HomeBlogsManagementcockpit voor iedereen?!

Managementcockpit voor iedereen?!

Vandaag de dag is het zeer laagdrempelig om een managementcockpit in te richten waarin je kunt zien hoe je er voor staat. Wij vinden dat iedere ondernemer minimaal een cockpit nodig heeft om dit inzicht te verkrijgen. De inhoud van deze cockpit kan voor iedere ondernemer anders zijn. Het belangrijkste is vervolgens wat met deze informatie wordt gedaan. Worden er bepaalde acties gekoppeld op basis van de ter beschikking gestelde informatie? En zo ja, binnen welke termijn worden deze acties tot uitvoering gebracht om er uiteindelijk ook daadwerkelijk beter van te worden.

Periodiek een totaal inzicht  

In de eerste plaats is een managementcockpit bedoeld om periodiek een totaal inzicht te krijgen over jouw organisatie. Doet jouw managementcockpit dit niet, dan staat daar niet de relevante informatie die voor jou nodig is om het inzicht te verkrijgen. Deze verdieping is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk ook de organisatie aan- en bij kunt sturen op het moment dat dit noodzakelijk is.  

In mijn vorige blog heb ik al aangegeven hoe je kunt komen tot een voor jou relevante managementcockpit.

Periodiek een totaal inzicht  

Van handmatige naar geautomatiseerde rapportage 

Vaak wordt er begonnen met een Excel-document waarin diverse informatie wordt samengevoegd om te komen tot één overzicht waarin de diverse bronnen samen komen en kunnen worden gerapporteerd. Dit is ook goed om te bekijken of hetgeen wat je rapporteert ook daadwerkelijk een bijdrage levert en een basis is wat kan worden gebruikt als beslisinformatie.
Het voordeel van Excel is natuurlijk dat er heel veel in mogelijk is, het nadeel is dat vaak de diverse bronnen niet gekoppeld zijn met als risico dat er menselijke fouten in sluipen. Dat kan zijn in formulefouten maar het kunnen ook typefouten zijn. De intentie van een rapportage is om deze één keer goed op te zetten met alle relevante informatie die nodig is, en ervoor te zorgen dat deze vervolgens naar de toekomst toe automatisch wordt geactualiseerd.  

Wil je eens samen van gedachte wisselen over wat voor jou een goede managementcockpit zou zijn, of welke applicaties je nu moet gebruiken om dit goed te visualiseren? We helpen je graag om dit samen met jou te inventariseren zodat je de tools en kengetallen kunt toepassen die voor jou als ondernemer/organisatie relevant zijn. 

Laat je geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van een managementcockpit
Peter Renders - Lenssen Advies

Geschreven door Peter Renders, Partner, Fintech Consultant
Gepubliceerd op donderdag 16 februari 2023

Terug naar overzicht