default-header
HomeBlogsDe begroting als glazen bol: stel kaders en denk vooruit!

De begroting als glazen bol: stel kaders en denk vooruit!

Van terugblikken naar vooruitblikken! Een begroting helpt je om beter sturing te geven aan jouw bedrijf. Betere sturing leidt tot meer succes!

Het nut van de begroting

Een begroting heeft diverse functies: zo bevat het de gestelde doelen, vormt het de financiële onderbouwing van strategische, commerciële en operationele plannen en stelt het kaders aan de activiteiten om die plannen uit te voeren. Zie het als de financiële vertaalslag van strategie naar opbrengsten, kosten, investeringen, kasstromen en mogelijke financieringsbehoefte.

Klein of groot, bouw- of horecaondernemer, het maken van een begroting dwingt iedere ondernemer tot nadenken. Door middel van het gebruik van Vision Plannner is jouw begroting eenvoudig samen te stellen, te monitoren en zijn jouw gegevens in één oogopslag goed zichtbaar.

 


Continue proces

Een goede begroting opzetten is geen eenmalige klus, maar een continu proces. Zet de begroting niet alleen in wanneer zich een speciale aanleiding voordoet, maar gebruik het als actief sturingselement gedurende het jaar. Het levert nieuwe inzichten op, het laat je nadenken over toekomstverwachtingen en helpt je deze te vertalen naar nieuwe financiële doelstellingen. Leg elke rapportageperiode de begroting naast de gerealiseerde cijfers, pas aan en leer. De kwaliteit van de begroting zal vervolgens sterk vooruit gaan, je zult het gaan inzetten om gedurende het jaar te sturen en in samenspraak met onze relatiebeheerders fiscaal te optimaliseren.

ZZP’ers

Ben jij actief als ZZP’er? Ook voor jou biedt het opstellen van een begroting toegevoegde waarde! Met een begroting stel je een norm. Je spreekt een omzet- en kostenverwachting uit, die periodiek kan worden gekoppeld aan de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten. Zo weet je altijd of de omzet en kosten nog in de pas lopen. Tevens is het eenvoudig om vanuit de begroting de vertaalslag te maken naar het uiteindelijke netto-inkomen, na afdracht van belastingen. Zo heb je inzicht in de netto-verdiencapaciteit bij de door jou gegeven input voor de begroting.

Scenarioplanning

Stijgende rentes, hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekere economische tijden. Een begroting kan worden uitgebreid door er diverse scenario’s in door te rekenen. Wat doet bijvoorbeeld een stijgende rente met mijn resultaat? Wat als mijn omzet met 10% daalt? Wat als mijn omloopsnelheid door langere levertijd vertraagt? Door scenario’s door te rekenen voorkom je verrassingen achteraf!

Implementatie management dashboard

Enkel het tonen van de begroting geeft een beperkt inzicht en het gebruik van meerdere dashboards naast elkaar werkt verwarrend. Integreer daarom je begroting in je management dashboard! Vergeet niet het verschil tussen de actuele cijfers en de doelstellingen grafisch weer te geven. Een grafische weergave maakt verschillen vaak beter inzichtelijk.

Doordat de begroting is geïntegreerd in de management cockpit wordt deze ook actief in besprekingen meegenomen. Gedurende het jaar kan de begroting steeds verder worden verfijnd. De begroting wordt iedere maand doorgeschoven zodat deze aansluit met de actuele cijfers. Nog beter is om je begroting dynamisch te houden en tussentijds bij te werken naar aanleiding van nieuwe inzichten. Dat hoef je natuurlijk niet zelf te doen, maar kan door jouw relatiebeheerder worden verwerkt. Indien gewenst kan de begroting echter ook zelf worden bijgewerkt. 

Wil je binnen één oogopslag kunnen zien hoe de actuele cijfers het doen ten opzicht van de verwachting? Dan kan gebruik worden gemaakt van de signaalfunctie. Een signaal is grafische weergave van een vooraf gedefinieerde berekening. Bijvoorbeeld een maximaal procentueel verschil tussen cijfers en begroting, aangeduid met een groen vinkje of een rood kruisje.

Vragen

Heeft mijn blog jouw interesse gewekt? Ga actief aan de slag en neem contact op met jouw relatiebeheerder!

Loek Philipsen - Lenssen Advies

Geschreven door Loek Philipsen, Assistent-Accountant
Gepubliceerd op vrijdag 22 juli 2022

Terug naar overzicht