default-header
HomeBlogsAandachtspunten dividenduitkering 2023/2024

Aandachtspunten dividenduitkering 2023/2024

Keert een werkmaatschappij dividend uit aan een holding of keert de holding dividend uit aan de directeur-grootaandeelhouder? Ga dan goed na wat de verantwoordelijkheden voor het bestuur en de aandeelhouder zijn. In deze blog worden enkele aandachtspunten benoemd.

Van werkmaatschappij naar holding

Een werk-bv kan het beste dividend uitkeren als er middelen beschikbaar zijn en de geprognosticeerde financiële positie voor de komende periode positief uitvalt. De dividenduitkering is belastingvrij voor de holding. Wordt het uitkeren van dividend uitgesteld en verslechtert de financiële positie, dan wordt het besluit er niet makkelijker op. Vindt de uitkering in plaats in 2023, dan kan de uitkering in de jaarcijfers van 2023 worden verwerkt. Eventuele onderlinge schulden tussen holding en werk-bv worden vereffend.

Van holding naar DGA

Voor een dividenduitkering aan de DGA is de afweging lastiger. Dividend uitkeren in 2023 betekent in veel gevallen automatisch een hoger vermogen in box 3. Afhankelijk van hoe de dividenduitkering uitbetaald wordt (in geld of door verrekening van schuld) kan een uitkering in 2023 mogelijk nadelig uitvallen. Daar staat wel tegenover dat per 1 januari 2024 het belastingtarief op dividend aanzienlijk wijzigt. Vanaf 2024 gelden er twee belastingtarieven. Voor een dividend tot € 67.000 per persoon (bij fiscale partners in totaal € 134.000) bedraagt het tarief dan 24,5%. Daarboven stijgt het tarief naar 31%. Het tarief in 2023 is nog 26,9%.

Kortom: voor kleinere dividenduitkeringen kan het voordelig zijn om uitkeringen uit te stellen naar 2024. Voor grotere dividenduitkeringen is het juist voordelig om een dividenduitkering nog in 2023 te doen.

Voorkom aansprakelijkheid

Er zijn veel aspecten waar rekening mee dient te worden gehouden. Als er in de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van coronasteunmaatregelen, kunnen de mogelijkheden tot het uitkeren van dividend beperkt worden. Verder kan zich bijvoorbeeld ook de situatie voordoen dat er voorwaarden aan een verstrekte banklening zijn verbonden waarin de mogelijkheden tot een dividenduitkering worden beperkt. Of denk aan fiscale belemmeringen om dividend uit te keren, omdat de bv hoge pensioen- of lijfrenteverplichtingen heeft, die nagekomen moeten worden. Kortom: ga goed na of er zonder belemmeringen kan worden besloten tot het uitkeren van dividend.

Voorwaarden

Uiteraard moet er een dividendbesluit worden genomen dat voldoet aan de bepalingen in de statuten. Het dividendbesluit dient te worden vastgelegd in notulen. Dit is erg belangrijk, want het bestuur is verantwoordelijk om onderzoek te doen of dividend uitkeren mogelijk is zonder dat de bv daarna problemen krijgt om verplichtingen aan schuldeisers na te komen. De bestuurder dient daarvoor een balanstest en uitkeringstest uit te voeren.

Zeker wanneer bedrijfsresultaten in de nabije toekomst mogelijk verslechteren dient de bestuurder zorgvuldig te zijn en goed te documenteren. Wanneer dit onvoldoende wordt gedaan, dan kan de bestuurder of aandeelhouder bij een faillissement aansprakelijk worden gesteld.

Vragen of advies nodig over het uitkeren van dividend? Neem contact op met jouw contactpersoon.
Loek Philipsen - Lenssen Advies

Geschreven door Loek Philipsen, Assistent-Accountant
Gepubliceerd op maandag 28 augustus 2023

Terug naar overzicht