default-header
HomeFiscale oudedagsreserve

Fiscale oudedagsreserve

Uit recent onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de zzp’ers geen geld opzij zet als in de aangifte inkomstenbelasting gedoteerd wordt aan de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet kan een deel van de winst doteren aan de FOR. Dit houdt in dat een deel van de winst aan de kant wordt gezet om (later) een oudedagsvoorziening mee te kunnen aankopen. De FOR-dotatie zorgt in het jaar van dotatie voor een aftrekpost waardoor de te betalen belasting over het gedoteerde bedrag wordt uitgesteld tot het moment dat oudedagsvoorziening wordt uitgekeerd. Daarmee wordt ook een tarief voordeel behaald. Nu aftrek tegen hoog ib-tarief en in de toekomst (na bereiken pensioenleeftijd) belast tegen lager ib-tarief. Op deze wijze blijft er netto meer geld over. Dat maakt de FOR-dotatie interessant.

De oudedagsreserve neemt af als de belastingplichtige daarvoor kiest onder de voorwaarde dat voor het bedrag van de afname geld gestort wordt in een oudedagsvoorziening. Maar ook als de oudedagsreserve groter is dan het ondernemingsvermogen bij (gedeeltelijke) staking van de onderneming, de ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of twee opeenvolgende jaren niet aan het urencriterium voldaan heeft.

Het is belangrijk dat voldoende geld aanwezig is om te kunnen storten in een oudedagsvoorziening, anders wordt de oudedagsreserve bij beëindigen van de onderneming toegevoegd aan de winst en wordt de FOR alsnog belast tegen regulier belastingtarief.

Wij beoordelen elk jaar of het mogelijk en voordelig is om te doteren aan de FOR en bespreken de mogelijke opties.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan contact op met je contactpersoon.