default-header
HomeBlogsDe HR en Salaris puzzel

De HR en Salaris puzzel

Tevreden werknemers, stralend in het midden van jouw puzzel.

Iedere werknemer is op zichzelf al een mooie puzzel. Samen zorgen ze ervoor dat jouw puzzel de mooiste is. De puzzel kan onderverdeeld worden in vlakken, afdelingen, of functies. Om de mooiste puzzel te maken, heb je randen nodig die alle losse puzzelstukjes met elkaar verbinden en samen laten werken.

Deze randen vormen het fundament van jouw personeelsorganisatie.

We nemen je graag mee in een paar onderdelen van dit fundament.

HR Huishouding

Door middel van een set documenten leg je alle afspraken goed vast. Uiteraard hebben alle werkgevers de verplichting om een aantal basisgegevens van de werknemers te registreren. Zo moet je bijvoorbeeld bij het in dienst treden zorgen voor het vaststellen van de identiteit van de werknemer en moet je de gegevens voor de loonheffingen administreren.

Vanuit verschillende wetten worden allerlei minimale zaken geregeld. Is er ook nog sprake van een CAO die geldig is, dan worden daar ook afspraken vastgelegd.

Maar het vastleggen van afspraken gaat verder dan dit. Heb jij een goed verzuimbeleid? Heb jij gedragsregels vastgelegd over hoe werknemers zich bijvoorbeeld gedragen op social media of in de omgang met collega’s? Heb jij een personeelshandboek over hoe je omgaat met zaken als drugs- en drankgebruik? Heb je een vertrouwenspersoon beschikbaar voor je personeel?

De praktijk leert dat werkgevers dit niet altijd goed op orde hebben. Heb jij dit op orde?

Je kan al op een vrij eenvoudige manier zorgen dat jouw basisregels goed zijn vastgelegd.

Salarisadministratie

Iedere werknemer wordt periodiek betaald voor zijn werkzaamheden. Om alles juist te berekenen wordt een salarisadministratie gevoerd. Deze salarisadministratie is uitermate complex en dit komt vooral omdat heel veel externe partijen gegevens ontsluiten uit deze salarisadministratie. De verplichte loonaangifte bevat meer dan 100 rubrieken die ingevuld dienen te worden. Tal van afnemers maken gebruik van de gegevens van deze loonaangifte. Het is dan ook zaak dat alles met de juiste coderingen gevuld wordt.

De afspraken tussen jou en de werknemers vormen de basis voor de salarisadministratie.

Ontwikkeling

Als jij jouw medewerkers wilt laten stralen, zal je hen de ruimte moeten bieden om zich naar eigen behoefte te ontwikkelen. Iedere werknemer zal hier anders over denken. Als jij ervoor zorgt dat jouw organisatie aansluit bij hetgeen de werknemer voor ogen heeft, zal deze gaan stralen. Het moet uiteraard wel op elkaar aansluiten, anders zal het puzzelstukje niet meer passen.

Zorg er in ieder geval voor dat je in gesprek gaat met jouw werknemers. Dat je weet welke talenten ze hebben en waar hun ambitie ligt. Verzuim je dit te doen, dan zal het er uiteindelijk toe leiden dat de werknemer zijn geluk elders zal zoeken.

Zijn jouw leidinggevenden wel getraind om goed leiding te geven of zijn ze toevallig heel erg goed in hun vak en daarom naar voren geschoven als teamleider? Wat doe jij eraan om jouw teamleiders te coachen en goede leidinggevenden te zijn? Medewerkers gaan vaak weg bij een organisatie vanwege hun leidinggevende. Investeer daarom in de ontwikkeling van deze groep mensen. Zij zorgen ook voor een belangrijk fundament van jouw puzzel.

Hoe zorg jij als ondernemer er zelf voor dat je je blijft ontwikkelen? Waar liggen jouw ambities en wie helpt je daarbij?

Onboarding

Hoe zorg jij ervoor dat jouw nieuwe medewerkers zich thuis voelen in jouw organisatie? Dit begint al bij het aanwerven en stopt niet op de eerste werkdag. Maak een duidelijk plan waarin je de bestaande medewerkers betrekt. Zorg ervoor dat het gehele team een rol krijgt in de begeleiding. Zo leert de nieuwe collega de organisatie snel kennen.

Zorg ook voor nazorg. Plan bewust een gesprek om te praten over de ervaringen van de nieuwe werknemer. Vraag naar goede punten, maar vooral ook naar ontwikkelpunten voor jouw organisatie. En het allerbelangrijkste: doe er iets mee!

Offboarding

Hoe vervelend het ook is dat een werknemer zijn geluk elders gaat zoeken, het is belangrijk om te zorgen voor een goede offboarding. Praat met de werknemer over de beweegreden om elders te gaan werken. Je kan hier waardevolle informatie uit halen.

Laat de werknemer ook altijd met een goed gevoel vertrekken. Bedank oprecht voor alle inspanningen. Weet dat ook deze werknemer een reclame is voor jouw organisatie.

Lenssen Advies

Jouw puzzel wordt de mooiste en wij helpen je graag deze te leggen.

Lenssen Advies is de specialist op het gebied van personeel. Of het nu gaat over het maken van een arbeidsovereenkomst, het verzorgen van de salarisadministratie, of het opzetten van een heel functiehuis. Bouw jij samen met ons aan jouw fundament?

Neem contact op met Lenssen Advies voor meer informatie en ondersteuning.
Marven Janssen - Lenssen Advies

Geschreven door Marven Janssen, Partner, Teamleider salarisadministratie
Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2024

Terug naar overzicht