default-header
HomeDe nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): aanmelden of afmelden?

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): aanmelden of afmelden?

Sinds 1 juni is inschrijving voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) mogelijk geworden, de nieuwe KOR zal per 1 januari 2020 ingaan. Doet u nu geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet minder dan € 20.000? In dat geval valt u per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Wilt u of kunt u geen gebruik meer maken van de KOR, dan is tijdige uitschrijving noodzakelijk. Ook rechtspersonen kunnen van de nieuwe regeling gebruiken. Wij zullen, indien uw onderneming voldoet aan bovenstaande voorwaarden, binnenkort contact met u opnemen.

Omzetgerelateerde btw-vrijstelling zonder aftrekrecht

De huidige KOR is een vermindering op de per saldo door u verschuldigde btw. Onder voorwaarden kunt u tevens een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Het uitgangspunt voor de nieuwe KOR is uw jaaromzet. Die moet lager zijn dan € 20.000. Kiest u in dat geval voor de nieuwe regeling, dan bent u vrijgesteld van btw en heeft u geen administratieve verplichtingen. Omdat u geen btw in rekening brengt aan uw klanten, kunt u de aan u in rekening gebrachte btw niet aftrekken.

Herzienings-btw

Verricht u btw-belaste prestaties en wordt er gekozen voor de nieuwe KOR? In dat geval moet u mogelijk de in het verleden afgetrokken btw op bepaalde investeringen terugbetalen aan de Belastingdienst (herzienings-btw). U wordt namelijk een btw-vrijgestelde ondernemer die geen recht heeft op btw-aftrek. U krijgt dan met terugbetaling van btw te maken als u in het verleden btw in aftrek heeft gebracht op de aanschaf van onroerende en/of roerende zaken, waarvan in 2020 en volgende jaren nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Onder de nieuwe KOR zou u in die jaren de herzienings-btw jaarlijks moeten terugbetalen als deze meer dan € 500 bedraagt. Deze terugbetaling van herzienings-btw kan aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

Afmelden

Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en voldoet u aan de omzeteis? U wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Het kan echter voorkomen dat deelname voor u nadelig uitpakt, het is in dergelijke gevallen belangrijk dat er tijdig wordt afgemeld. Afmelden kan voordelig zijn als de herzieningstermijn van uw investeringen nog niet is verstreken of wanneer u jaarlijks meer btw terugvordert dan betaald. Als vrijgestelde ondernemer onder de nieuwe KOR dient er namelijk herzienings-btw terug betaald te worden als deze meer dan € 500 per jaar bedraagt. Afmelden voor automatische deelname aan de nieuwe KOR is mogelijk tot 20 november 2019. Bij afmelding kunt u 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Wanneer een afmelding niet tijdig plaatsvindt zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR, tenzij u tussentijds de omzetgrens van € 20.000 per jaar overschrijdt. In dat geval wordt u btw-plichtig vanaf de opdracht waarmee u de omzetgrens overschrijdt. U moet dan ook weer aan alle btw-verplichtingen voldoen. Uw relatiebeheer zal binnenkort contact met u opnemen indien u al gebruik maakt van de huidige regeling.

Aanmelden

Aanmelding kan dan tot uiterlijk 20 november 2019. De huidige KOR staat alleen open voor de btw-ondernemer/ natuurlijk persoon. De nieuwe KOR kan ook worden gebruikt door rechtspersonen met een kleine omzet tot € 20.000. Denk naast bv’s bijvoorbeeld ook aan stichtingen en verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten..

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig om te kunnen bepalen of u zich moet aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder bij het maken van de voor u meest voordelige keuze.