default-header
HomeCorona-crisis raakt met name het kleinbedrijf

Corona-crisis raakt met name het kleinbedrijf

Enkele weken geleden is voor de eerste keer de Kleinbedrijf Index gepresenteerd. Het Kleinbedrijf zijn ondernemingen met maximaal 5 werknemers en omvat ruim 95% van alle ondernemingen in Nederland. Dit betreft ruim een miljoen ondernemingen. In de statistieken van het CBS over de ontwikkeling van de conjunctuur wordt het Kleinbedrijf echter niet opgenomen. De Kleinbedrijf Index is een nieuw initiatief om een beter inzicht te krijgen in de trends van de belangrijkste motor van de Nederlandse economie.

Enkele conclusies uit de eerste Index, die betrekking hebben op het 4e kwartaal van 2020 zijn:
– 47% van de ondernemers heeft omzet lager dan € 2.500 per maand;
– 46% van de ondernemers verdient onder het bijstandsniveau;
– 51% heeft een nettomarge lager of gelijk aan 10% van de omzet;
– Met name de sectoren horeca en detailhandel scoren slecht en dit zijn ook de sectoren die zwaar getroffen zijn door de Corona-crisis.

De levensvatbaarheid van de ondernemingen in het Kleinbedrijf is een belangrijke bron van zorg. Veel ondernemingen scoren op het vlak van omzet, ondernemersloon, nettomarges en solvabiliteit dus bijzonder laag. Dit betreft vooral startende ondernemers. Juist deze ondernemingen komen niet in aanmerking voor de steunmaatregelingen zoals de NOW-regeling en de TVL-regeling omdat bij deze regelingen gekeken wordt naar de omzet of personeelskosten uit voorgaande perioden. Het argument vanuit het kabinet, dat bij startende ondernemers het frauderisico te hoog is, stuit op veel onbegrip.

Een mogelijkheid om de Corona-crisis te overleven is het overhevelen van spaargelden vanuit privé naar de onderneming. Deze mogelijkheid is alleen aan te raden als in de kern sprake is van een bedrijf dat ook op lange termijn levensvatbaar is.

Hetzelfde geldt ook voor de regeling bij de Belastingdienst voor het vragen van uitstel van betaling. Deze regeling stopt op 30 juni 2021 en vanaf 1 juli 2021 dient weer regulier betaald te worden. Vanaf 1 oktober 2021 moet namelijk begonnen worden met het aflossen van de opgebouwde schulden tijdens de Corona-crisis. Dit kan gebeuren in 36 maandelijkse termijnen tot 1 oktober 2024. Uitstel van betaling is dus geen afstel van betaling. De afgelopen dagen komen vanuit het kabinet wel signalen, dat gekeken wordt naar mogelijkheden om belastingschulden van ondernemers kwijt te schelden.

Ook vanuit de bankensector worden overbruggingskredieten ter beschikking gesteld aan ondernemers om de Corona-crisis door te komen. Om voor een dergelijk krediet in aanmerking te komen is eveneens het belangrijkste uitgangspunt, dat op termijn sprake dient te zijn van een winstgevend bedrijf.

Enkele dagen geleden stond in een landelijk dagblad de juiste conclusie. De ondernemers in het Kleinbedrijf verdienen maatwerk vanuit het kabinet, maar het kabinet probeert deze Corona-crisis te managen met behulp van computers. Een verkeerde inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel en de computer van de overheid zegt zonder pardon ‘no’ tegen een steunverzoek van een ondernemer.