default-header
HomeBlogsTijdig plannen voor een succesvolle bedrijfsverkoop

Tijdig plannen voor een succesvolle bedrijfsverkoop

Een goede voorbereiding voor een succesvolle verkoop van je onderneming start al meerdere jaren voor de beoogde verkoop.

Een succesvolle bedrijfsverkoop: meer dan alleen een hoge prijs

Hoewel een hoge prijs een zeer belangrijk succescriterium is bij een bedrijfsverkoop is dit in de beleving van ondernemers zeker niet het enige criterium. Zo kan het daarnaast ook erg veel voldoening geven wanneer door de verkoop het personeel goed wordt achtergelaten; klanten de producten en diensten kunnen blijven krijgen welke ze gewend zijn en dat de onderneming na de overdracht succesvol gecontinueerd wordt.

Stappenplan

Bij Lenssen Advies werken wij met een gestructureerd stappenplan dat als begeleiding dient bij een beoogde verkoop. Dit stappenplan zetten wij het liefst reeds meerdere jaren voor de beoogde verkoop in, waarbij we bij aanvang inzetten op:

  • Het minder afhankelijk maken van de onderneming van één of enkele personen binnen de organisatie. In het bijzonder wanneer dit de ondernemers betreft;
  • Het optimaliseren en stroomlijnen van de resultaten, de balans en het inrichten van de juridische structuur op een toekomstige verkoop;
  • Een correcte presentatie van resultaten, bezittingen en schulden in de jaarrekeningen en andere rapportages;
  • De eventuele afhankelijkheid van derden zoveel mogelijk te beperken.

Naarmate we dichter bij de beoogde verkoopdatum komen, worden geleidelijk samen met de ondernemers de grote lijnen bepaald van de beoogde verkoop. Hierbij komen zaken aan de orde als:

  • (Mogelijke) geïnteresseerden welke het bedrijf over zouden kunnen nemen en waar de ondernemers ook aan zouden willen verkopen. Hierbij wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen werknemers en/of familie enerzijds en derde partijen anderzijds;
  • De beoogde verkoopprijs en onderhandelingsstrategie ingegeven door onder andere een uitgebreide waardering van de onderneming (tevens vanuit het perspectief van de beoogde koper);
  • De gewenste wijze van betaling van de koopprijs en de mogelijkheid tot betaling in termijnen;
  • De wijze van overdracht van de onderneming en de vraag of de verkopende ondernemers (tijdelijk) door wensen te werken onder de nieuwe eigenaar;
  • Wat wordt verkocht? Aandelen of activa/passiva.

Aan de hand van de gekozen uitgangspunten wordt het verdere stappenplan bepaald, waarbij het daadwerkelijke verkoopproces en het benaderen van mogelijk geïnteresseerde partijen uiterlijk een jaar voor de beoogde verkoopdatum wordt ingezet  en eindigt met een succesvolle verkoop of overdracht van de onderneming.

“De coronacrisis kan nú uitkomst bieden voor ondernemers die over vijf jaar hun bedrijf willen verkopen.”

Never waste a good crisis

In het bijzonder voor ondernemers welke hun bedrijf pas op de middellange termijn wensen te verkopen (± over vijf jaar) biedt de coronacrisis een goede mogelijkheid om nu te reorganiseren/herstructureren om over vijf jaar een mooi verkoopbare onderneming te hebben.

Johan Arts - Lenssen Advies

Geschreven door Johan Arts, Specialist overname en bedrijfswaardering
Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020

Terug naar overzicht