default-header
HomeBlogsBetalingsuitstel voor belastingbetaling: de (on)mogelijkheden

Betalingsuitstel voor belastingbetaling: de (on)mogelijkheden

Als adviseurs van Lenssen Advies proberen wij ondernemers, waar mogelijk, te ondersteunen in het oerwoud van de coronaregels en de mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden betreft het aanvragen van bijzonder uitstel: een betalingsuitstel voor belastingbetaling als gevolg van de coronacrisis.

Op 27 maart j.l. heeft Lenssen Advies in goed overleg met de Belastingdienst geautomatiseerd 2.900 fysieke verzoeken voor bijzonder uitstel verzonden, anticiperend op uitspraken van de minister van Financiën over het verlenen van uitstel voor drie maanden.

Betalingsuitstel pas mogelijk in geval van betalingsschuld

Het onpraktische in dit verhaal is dat ondernemers eerst een (naheffings)aanslag moeten ontvangen. Dit wil zeggen dat er eerst een betalingsschuld moet zijn, voordat uitstel aangevraagd kan worden. Echter, indien er een achterstand in de betalingen bestaat, kan met één verzoek in een keer voor bijna alle belastingen* (zie onderstaand lijstje met belastingen) uitstel worden verkregen.

Hierbij hoeft niet te worden gewacht tot alle aanslagen van voornoemde belastingen zijn opgelegd. Eén openstaande aanslag is reeds voldoende om bijzonder uitstel te vragen. Voor die ene opgelegde aanslag (en alle nog op te leggen aanslagen) ontvang je dan uitstel tot 19 juni 2020.

Vanaf het moment van het verzoek mag je de betaling van de belastingaanslagen, waarvoor uitstel is aangevraagd, drie maanden uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd en die binnen deze termijn van drie maanden vallen. Vooralsnog is onduidelijk of dat voor de nieuwe aanslagen ook de datum vanaf het verzoek geldt of dat het gaat om een termijn van drie maanden na oplegging van de aanslag.

Bijzonder hierin is dat het zo kan zijn dat je een (naheffings)aanslag met boete krijgt als je de belasting niet op tijd betaalt. Wanneer je betalingsuitstel als gevolg van de coronacrisis hebt gekregen, dan hoef je geen boete te betalen. Onduidelijk is vanaf welk moment de boete wordt verminderd.

‘De adviseurs van Lenssen Advies loodsen je graag door het oerwoud van maatregelen.’

Digitale aanvraag tot uitstel

Het verzoek tot betalingsuitstel kan ook digitaal via DigiD. Echter, alle software van professionele adviseurs werkt met machtigingen en veel ondernemers hebben geen DigiD-code. De aanbieding om digitaal een lijst met fiscale nummers aan te leveren bij de Belastingdienst en te verzoeken om uitstel voor deze lijst tot 19 juni 2020 strandt, ondanks de welwillendheid van de lokale belastingkantoren, op het formele vereiste dat er minimaal één aanslag als onbetaald geregistreerd moet staan. Het is in deze bijzondere tijd mijns inziens een onnodige en kostbare exercitie om te gaan checken of er één openstaande c.q. onbetaalde aanslag is per ondernemer.

Betaal je te laat, maar besluit je vervolgens alsnog om de betaling in te halen, omdat bijvoorbeeld de liquiditeit dit toelaat dan is het maar de vraag of dat de boete wordt verminderd. In de tussenliggende periode is meestal niet om uitstel gevraagd en eenmaal betaald, staat er geen aanslag open en kan er dus geen uitstel verleend worden.

Indien je als bestuurder van een rechtspersoon een verzoek om bijzonder uitstel indient, wordt dit wel automatisch aangemerkt als een betalingsonmacht. Mits die ene formele aanslag als ‘onbetaald’ staat.

Leuker kunnen we het niet maken, hopelijk wel makkelijker

Wij zullen proberen om de politiek te overtuigen om alle ondernemers uitstel te verlenen tot en met 19 juni 2020. Óók als die ene formele aanslag niet openstaat en je wel tijdig kunt en wilt betalen. Persoonlijk zou ik het hoogst opmerkelijk vinden als dit pas op 30 april duidelijk zou zijn en wij nogmaals 2.900 verzoeken moeten verzenden om mogelijke onbetaalde aanslagen alsnog in de uitstelregeling te krijgen, eventuele openstaande boetes te verminderen en/of de betalingsonmacht gemeld te krijgen.

Geef de lokale belastingkantoren anders de bevoegdheid om deze zaken (tijdelijk) efficiënt te regelen met de belastingadviseurs, zodat er geen ‘paarse krokodil’ gecreëerd hoeft te worden. Leuker kan de Belastingdienst het niet maken, maar de politiek kan het wel makkelijker vormgeven. Al was het maar voor één keer…

*Inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Mr. Tristan Smits RB - Lenssen Advies

Geschreven door Mr. Tristan Smits RB, Vennoot, Fiscaal-Jurist
Gepubliceerd op donderdag 16 april 2020

Terug naar overzicht