default-header
Home Sponsoring

Sponsoring

Voorwaarden sponsoring

Lenssen ondersteunt en stimuleert op verschillende manieren activiteiten en evenementen in de regio. Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door deze initiatieven te ondersteunen door het verlenen van advisering en administratieve ondersteuning op het gebied van accountancy, fiscale en juridische dienstverlening en personeel en organisatie.

Om in aanmerking te komen voor sponsoring dient uw verzoek aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • Uw organisatie, vereniging of stichting is een relatie van Lenssen of heeft een duidelijke binding met Lenssen;
  • Uw activiteit vindt plaats binnen het werkgebied van Lenssen;
  • Uw activiteit staat positief bekend, is betrouwbaar en professioneel;
  • Uw activiteit is bestemd voor een brede en lokale groep mensen;
  • Uw activiteit biedt Lenssen de mogelijkheid om ons relatienetwerk te onderhouden en te versterken en/of onze naamsbekendheid te vergroten.

Verzoeken welke aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden door ons in behandeling genomen.

Aanvraagformulier Sponsoring