default-header
HomePilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

Per 1 mei 2016 heeft de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) plaatsgemaakt voor een nieuw systeem, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet DBA was bedoeld om meer zekerheid te verschaffen tussen zelfstandigen en werkgevers om schijnzelfstandigheid te voorkomen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van modelovereenkomsten. Uit onderzoek blijkt dat de wet DBA in zijn huidige vorm echter niet aan de verwachtingen voldoet. Het toenmalige kabinet heeft daarom besloten dat de huidige wet DBA wel van kracht blijft maar niet volledig wordt gehandhaafd totdat de wet meer zekerheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers kan bieden.

Om te komen tot het bieden van meer zekerheid omtrent het inhuren van zelfstandigen heeft het kabinet onlangs de pilot webmodule ter beoordeling arbeidsrelatie gelanceerd. De webmodule is ontwikkeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers bij het beoordelen van de arbeidsrechtelijke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het is voor de opdrachtgever van groot (financieel) belang om te beoordelen of een zelfstandige wordt ingehuurd of dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Tussen het inhuren van een zelfstandige en het aangaan van een dienstbetrekking bestaan namelijk grote arbeidsrechtelijke en fiscale verschillen.

Voor wie is de webmodule?

De webmodule is bedoeld voor binnenlandse opdrachtgevers die een opdracht uitbesteden aan een binnenlandse opdrachtnemer. De module is niet bedoeld voor opdrachtnemers en brache- of sectorvertegenwoordigers.

Slechts een pilot

De huidige webmodule is bedoelt om opdrachtgevers te assisteren bij het beoordelen van de arbeidsrelatie. Aan de uitkomst van de module kunnen derhalve tijdens de pilotfase geen rechten worden ontleend. In de zomer van 2021 zal worden geëvalueerd of de webmodule kan worden ingezet om opdrachtgevers zekerheid in arbeidsrechtelijke situaties te verstrekken en of de webmodule een geschikt hulpmiddel ter uitvoering van de wet DBA is.

De pilot webmodule beoordeling arbeidsrelaties is te vinden via deze link. Op deze website is ook informatie te vinden over hoe bij te dragen is aan de ontwikkeling van de webmodule.

Heb je na het invullen van de webmodule nog twijfels over de juiste arbeidsrechtelijke kwalificatie van jouw opdracht? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.