default-header
HomeNOW 3.2.

NOW 3.2.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Voor deelname aan NOW 3, maakt het niet uit of je wel of niet hebt deelgenomen aan een voorgaande tranche van de NOW. Als je geen beroep hebt gedaan op NOW 3.1 (oktober, november, december 2020) kan vanaf 15 februari 2021een NOW-aanvraag ingediend worden voor de NOW 3.2 (= 4e aanvraagperiode bij UWV). Je kunt de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 januari, 1 februari, of 1 maart. Indien je wel een beroep hebt gedaan op de voorgaande tranche van de NOW (NOW 3.1) moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW 3 vastgesteld op juni 2020

Voor de NOW 3.2 is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.

Tegemoetkoming NOW 3.2 (tijdvak 2, januari 2021 tot 1 april 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW 1 en NOW 2.

Voor NOW 3.2, kan een te verwachten omzetverlies opgeven worden over een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden, die start op 1 januari, 1 februari, of 1 maart 2021. De omzet van totaal 2019 (referentieperiode) gedeeld door 4, wordt vergeleken met de (verwachte) omzet in de gekozen driemaandsperiode.

Berekening tegemoetkoming NOW 3.2 

De loonsom van de maand juni 2020 * 3 (3 maanden) * 1,4 (40% opslag voor werkgeverslasten) * 85% (subsidie) * het te verwachten omzetverlies (minimaal 20% t.o.v. het 3 maandsgemiddelde van 2019).

Vervolgens wordt door het UWV over dit bedrag 80% uitbetaald als voorschot verdeeld over 3 termijnen.

Jouw contactpersoon van Lenssen Advies zal contact met jou opnemen om de mogelijkheden te bespreken.