default-header
HomeMaatregelen ter bestrijding van “Witwassen”

Maatregelen ter bestrijding van “Witwassen”

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland en in Europa een aantal voorbeelden geweest waar de aanpak van witwassen duidelijk te kort schoot. In Nederland zijn dat onder meer de transactie die ING met het Openbaar Ministerie is overeengekomen als ook door DNB opgelegde sancties. In Europa hebben schandalen rond de Deense Danske Bank, de Maltese Pilatus Bank, de Estse Versobank AS en de Letse ABLV grote impact gehad.

Deze voorbeelden maken gebreken in het stelsel zichtbaar en tonen aan dat het noodzakelijk is dat banken hun poortwachtersfunctie beter vervullen. Verder blijkt uit onderzoek dat in Nederland jaarlijks circa 16 miljard euro wordt witgewassen. Het gaat hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die ongeveer voor de helft uit het buitenland komen. Dit alles vormt voor de overheid de aanleiding om gezamenlijk een plan van aanpak witwassen op te stellen.

We informeren u in dit artikel over de inhoud en de doelstellingen van het plan van aanpak.

Maatregelen welke impact kunnen hebben voor de bonafide ondernemer.

Voorkomen misbruik juridische entiteiten en constructies

  • Openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten;
  • Openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Denk aan UBO-register bij de Kamer van Koophandel;
  • Verplichting om balans en staat van baten en lasten van stichtingen te deponeren. Ook voor een STAK Stichting administratiekantoor;
  • Tegengaan brievenbusfirma’s (aanpak belastingontduiking en –ontwijking).

Tegengaan gebruik grote sommen contant geld

  • Uitbreiding toezicht en handhaving douane op vervoer van contant geld en andere liquide middelen binnen EU;
  • Verbod op contant geld vanaf € 3.000 voor handelaren en periodiek onderzoek doen naar deze grens;
  • In Europees verband inzetten voor afschaffing 500 eurobiljet en acceptatie ervan bespreken in het MOB Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Beperken risico’s van crypto-valuta

  • Reguleren aanbieders van cryptowallets en omwisselplatforms.

Tegengaan witwassen op BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba)

  • Aanscherpen Wwft ter beperking van geconstateerde risico’s;
  • Vergroten informatiepositie, kennis en capaciteit toezicht en opsporing.

Denk aan inzetten op betere signalering van fraude en corruptie door accountants (FIOD-traject met NBA).

De overheid heeft inmiddels al wetgeving ingevoerd waarbij met name de Kamer van Koophandel, banken, notarissen en accountants verplicht zijn om een aantal zaken te controleren en ongebruikelijke transacties ter discussie te stellen en vast te stellen of er sprake is van “Witwassen”.

Worden er ongebruikelijke transacties niet of onvoldoende onderbouwd dan zijn bovengenoemde instanties verplicht om dit te melden bij de overheid op straffe van forse geldboetes en eventuele vervolging door het Openbaar Ministerie.

De door de overheid opgelegde wetgeving is er de oorzaak van dat de banken, notarissen en accountants meer vragen stellen omtrent de herkomst en van gelden en bepaalde financiële transacties.