default-header
HomeDoorlopende machtigingen

Doorlopende machtigingen

Recent heb je een brief van ons ontvangen met betrekking tot de doorlopende machtigingen voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Graag lichten wij het belang van deze machtigingen toe.

Wij hebben de doorlopende machtigingen aangevraagd, zodat wij jou zo goed en efficiënt mogelijk van dienst kunnen zijn. De machtigingen geven ons namelijk via onze software inzicht in de aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, de aanslagen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de beschikkingen van de toeslagen en de gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om:

  • te controleren of de belastingdienst de door ons ingediende aangifte inkomstenbelasting heeft gevolgd of juist niet;
  • stand van de te verrekenen verliezen te controleren;
  • te checken welke toeslagen en welk bedrag ontvangen is;
  • te controleren of de aangifte inkomstenbelasting volledig is;
  • deze gegevens te vergelijken met de reeds bij de Belastingdienst bekende data.

In tegenstelling tot het verleden hoeven wij na activering van deze doorlopende machtigingen niet jaarlijks opnieuw de machtiging aan te vragen en te activeren. Vandaar dat we hier nu eenmalig zoveel aandacht aan besteden.

Je zult jaarlijks nog wel een brief ontvangen over deze machtigingen van de belastingdienst. Deze brief is echter enkel bedoeld om de machtiging in te trekken, wanneer dat van toepassing zou zijn.

Wij zijn verheugd met de hoeveelheid machtigingen die wij reeds hebben mogen ontvangen van onze klanten. Wanneer je de machtigingen nog niet hebt ingeleverd bij ons kantoor, willen wij je via deze weg nogmaals vragen om de machtigingsbrieven zo spoedig mogelijk aan ons te verstrekken; via e-mail (info@lenssenadvies.nl) of fysiek op een van onze kantoren.              (Niet bijvoegen bij uw fysieke administratie aub!)

Heeft u nog geen brief van de belastingdienst over de machtigingen ontvangen, dan vernemen wij dat ook graag op het voornoemde e-mailadres.