default-header
HomeBox 3 belasting tegen werkelijk rendement en de mogelijkheden

Box 3 belasting tegen werkelijk rendement en de mogelijkheden

In box 3 betaal je belasting als je bezittingen boven het heffingsvrij vermogen van € 57.000 per persoon (voor fiscaal partners gezamenlijk € 114.000) uit komt. De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat op dat moment geldende de box 3-heffing in strijd is met Europees Recht. Volgens de Hoge Raad moet worden aangesloten bij de werkelijke rendementen in plaats van de forfaitaire rendementen. Voor deelnemers aan de massaal bezwaarprocedure en voor alle aanslagen vanaf het jaar 2017 die nog niet onherroepelijk vaststonden is rechtsherstel geboden. Bij rechtsherstel is gebruikt gemaakt van de forfaitaire spaarvariant waarbij is bekeken of de oude berekening of de nieuwe het voordeligste was.

Inmiddels is bekendgemaakt dat de ingangsdatum voor het nieuwe box 3- stelsel verschoven is van 2025 naar 2026. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zal de box 3-heffing plaats gaan vinden op basis van de forfaitaire spaarvariant. Bij de forfaitaire spaarvariant wordt de belasting berekend op basis van de werkelijke verdeling tussen jou spaargeld en beleggingen. Het spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (2021 – 0,01%), de schulden worden afgetrokken op basis van de actuele hypotheekrente (2021 – 2,46%) en de overige bezittingen worden belast op basis van een geldend meerjarig rendement (2021 – 5,69%).

Het werkelijke rendement kan afwijken van het rendement volgens de forfaitaire spaarvariant. Mocht je werkelijk rendement lager zijn dan het forfaitaire rendement van 5,69% kun je de belastingdienst verzoeken om het belastbaar inkomen box 3 niet te baseren op de forfaitaire spaarvariant, maar op de daadwerkelijke gerealiseerde rendementen.

Om het daadwerkelijke gerealiseerde rendement te bepalen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De reguliere inkomsten (dividend, rente, huur, pacht, e.d.) dienen in aanmerking te worden genomen;
  2. Ongerealiseerde negatieve waarde mutaties worden niet meegenomen bij het bepalen van het werkelijk rendement.

Bij het bepalen van het werkelijk rendement is het van belang dat er voldoende bewijs is om een verdedigbaar standpunt in te nemen. Zorg dus dat je alle kosten en opbrengsten in 2023 goed registreert van je bezittingen in box 3.

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom box 3 en heffing over het werkelijk rendement neem dan contact op met je relatiebeheerder.