Bereid je qua liquiditeit voor het op corona virus met behulp van deze 5 tips

Zondag 15 maart werd de lock-down voor de horeca afgeroepen: om stipt 18.00 uur moesten álle horecagelegenheden met zitplaatsen gesloten worden. Niet alleen de horeca heeft ongelofelijk veel last van het virus: de impact van een eventuele volledige lock-down is niet te overzien.

 

Ervaar jij tot op dit moment al een forse impact óf – in tegenstelling tot sommige andere branches-nog weinig hinder? Hoe dan ook… het is juist nu belangrijk om in actie te komen en je voor te bereiden.

 

We merken dat er veel vragen rondom het corona virus en de maatregelen hierop zijn. Sommige vragen kunnen we beantwoorden; sommige zijn simpelweg nog niet te beantwoorden. Hoe stop ik mijn bancaire verplichtingen? Werkt de bank mee aan een eventueel uitbreidingsverzoek en zo ja, hoe pak ik dit aan? Wat moet ik met mijn personeel doen? Wat zijn de consequenties als we wél omzet realiseren? Hoe vraag ik een regeling aan voor mijn personeel? Hoe vraag ik een regeling aan voor mezelf?

 

Loop jij met één van deze vragen, neem dan contact op met ons. Je bent namelijk zeker niet de enige en wij kunnen je hierin verder helpen en ondersteunen. Tijd is je meest waardevolle bezit, zorg dat je dit goed besteed!

 

Om je maximaal voor te bereiden qua liquiditeit hebben wij alvast vijf tips geformuleerd:

 

  1. Maak een aangepaste liquiditeitsbegroting: De impact is nog steeds moeilijk in te schatten, sommige ondernemers worden op dit moment harder geraakt dan andere. Hoe dan ook “een gewaarschuwd mens telt voor twee”. Ons advies is om voor de komende 12 maanden een begroting op te zetten. Hierdoor kun je makkelijk zien wat de impact is van het wijzigen van enkele belangrijke variabelen in je eigen verdienmodel. Zo ben jij beter voorbereid op een eventuele liquiditeitsdip.

 

  1. Zorg nú voor extra liquiditeit: Word je op dit moment niet direct geraakt door de maatregelen, maar verwacht je dat dit in de nabije toekomst verandert? Zorg nu (maar écht: nu) dan vooral dat je tijdig schakelt met bijvoorbeeld je bank over eventuele aflossingsverplichtingen. De middelen die je nu kunt besparen, komen later goed van pas.

 

  1. Betrek jouw klanten en leveranciers bij mogelijke uitdagingen: Heb jij grotere projecten lopen, spreek dan bijvoorbeeld deelbetalingen af. Zit je zelf verlegen qua liquiditeit? Beloon dan bijvoorbeeld de “vroeg-betalers” door een korting te geven aan je vaste klanten die eerder betalen. Door begrip te kweken en goed te communiceren is er vaak meer mogelijk dan je denkt.

 

  1. Beheer van voorraad en debiteuren: Vooral in deze tijden is het belangrijk om je voorraad en debiteuren scherp te monitoren. Is het echt nodig om een bepaalde “ijzeren voorraad” aan te houden? Kun je scherpere afspraken maken met je leverancier? Bel tijdig achter je debiteuren aan. Ook al is de termijn nog niet verlopen, ben voorbereid op eventuele tegenvallers.

 

  1. Regel eventuele financiering: Zoals (waarschijnlijk) bekend heeft de overheid diverse maatregelen rondom extra financiering aangekondigd. Denk hierbij aan de BBZ subsidie en financiering, de vernieuwde BMKB regeling, overbruggingskredieten, factoring en diverse andere financieringsvormen. Juist nu is het van groot belang om de verschillende opties af te wegen.

 

Wil jij meer weten over hoe wij je verder kunnen helpen? Bel dan met je contactpersoon binnen Lenssen Advies, met Mark van der Linden of Bart Janssen via 077 398 83 27.

 

Wij doen waar wij goed in zijn en wij willen dat jij dat ook kunt doen. Excelleer in jouw branche door gebruik te maken van onze tijd, expertise en creativiteit!

 

Schrijver: Mark van der Linden, Bedrijfseconomisch Adviseur – Financieringsspecialist

Beeselse dirigent wint prestigeduel met ‘God’; te veel betaalde belasting wordt na jaren terugbetaald

Dirigent John Wauben uit Beesel had te veel belasting betaald en vroeg de fiscus om terugbetaling. Hij had recht op het geld, maar moest zeven jaar procederen om het te krijgen.

„Ik heb altijd keurig mijn belasting betaald, en dan sta je ineens voor de rechter. Je wordt behandeld als een crimineel. Dat hakt erin. Ik heb er slapeloze nachten van gehad.” Tranen wellen op in de ogen van John Wauben (59). Ongewild werd de dirigent van zes koren in Noord- en Midden-Limburg doelwit van de Belastingdienst. Over zijn rug werd een prestigeduel uitgevochten, is zijn opvatting.

Btw-tarief

Het ging om te veel betaalde belasting. Het begon in 2012. Door de penningmeester van gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom, waarvan hij ook dirigent is, werd hij geattendeerd op een artikel. Een advocaat had een rechtszaak aangespannen voor een koordirigent. Volgens de raadsman gold voor repetities, net als voor concerten, het lage btw-tarief. Aangenomen werd dat voor repetities het hoge tarief van toepassing was. De rechtbank in Haarlem stelde de dirigent in het gelijk.

Na lezing van het artikel vroeg Wauben te veel betaalde btw terug, maar ondanks de uitspraak van de rechter was de fiscus daar niet toe bereid. De onenigheid ontaardde in juridische haarkloverij die zijn petje te boven ging. Hij was slechts het lijdend voorwerp. Hij had echter alle vertrouwen in zijn fiscaal jurist, Tristan Smits uit Hegelsom. Terecht, zo leek. Hij won alle procedures, maar de fiscus gaf niet op.

Arrogantie

„Soms werd tot de laatste seconde gewacht om in beroep te gaan een beslissing. Volgens mij bewust. Ik heb het als treiteren ervaren. Maar wat me het meest heeft gestoord, is de arrogantie van die mensen van de Belastingdienst. Ze straalden zoiets uit van: kom maar op. Zij hebben het geld en de tijd om procedures te voeren. Vanwege alle stress heb ik vaker gedacht: ik kap ermee. Maar Tristan had geloof in een goede afloop.”

Op 15 november 2019 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, uitspraak in de zaak-Wauben. Hij werd, net als door de rechtbank en het gerechtshof, in het gelijk gesteld. Wauben – geboren in Sittard, woonachtig in Beesel – is blij dat een einde is gekomen aan het getouwtrek. Het sarren gaat echter nog door, constateert hij. „De te veel betaalde belasting, ongeveer 17.000 euro, is nog steeds niet terugbetaald.”

‘Inspecteurs nemen besluiten die indruisen tegen bevel van staatssecretaris’

Tristan Smits werd geraakt door het gevoel dat iemand onrecht werd gedaan. De fiscaal jurist van Lenssen Advies in Hegelsom ging de strijd aan met de machtige Belastingdienst, een machtige tegenstander. “Ze kunnen voor God spelen, door beslissingen te nemen over het af- of toewijzen van belastingverlaging zonder dat het mogelijk is bezwaar te maken. Ook kunnen inspecteurs besluiten nemen die indruisen tegen het bevel van de staatssecretaris.”

Gelukkig, constateert Smits, zijn er nog rechters. Smits ontfermde zich over John Wauben, omdat de dirigent van het koor in Hegelsom anders geen schijn van kans had. Jarenlang had Wauben te veel belasting betaald. Hij had voor repetities ter voorbereiding op een uitvoering het hoge btw-tarief aangehouden, hoewel het lage tarief van toepassing was. De rechtbank bevestigde dat in 2011.

Onvrede

De boekhouder van Wauben vroeg de fiscus in 2012 om te veel betaalde btw over de jaren 2007-2011 terug te betalen. De fiscus weigerde. Uit onvrede wendde Wauben zich tot Smits. Die bewandelde een andere weg: hij vroeg een correctie van de eerdere aangiften aan. De te veel betaalde btw werd meteen teruggestort.

Naderhand besloot de fiscus die teruggave echter weer terug te draaien. Wauben en Smits kregen tevens een oorwassing omdat ze het gewaagd hadden hun gelijk te halen nadat een eerder verzoek was afgewezen. Wauben moest het geld terugbetalen plus een boete van 50 procent. Volgens de inspecteur gold de bewuste btw-regeling voor uitvoerend kunstenaars, niet voor dirigenten.

Bokshandschoenen

Smits trok de bokshandschoenen aan. Via toenmalig CDA-Kamerlid Raymond Knops kwam hij bij diens collega en belastingexpert Pieter Omtzigt terecht. Die vroeg de staatssecretaris of dirigenten ook voor btw-verlaging in aanmerking kwamen. Hij antwoordde ondubbelzinnig: ja. De fiscus ging echter niet door de knieën. Interne beleidsregels verhinderden ineens terugbetaling.

Alle rechters, tot de Hoge Raad toe, maakten gehakt van die mening. Smits meent dat inspecteurs onrechtmatig hebben gehandeld door het beleid bewust verkeerd uit te leggen. Hij wil via de civiele rechter ook de te veel betaalde belasting in 2007 terugkrijgen. Andere dirigenten die eerder om btw-teruggaaf vroegen en bot vingen, adviseert hij met de nieuwe jurisprudentie een kans te wagen.

Bron: De Limburger / Auteur Peter Heesen