default-header
HomeBlogsHoe de pandemie de rol van de accountant nóg waardevoller maakt

Hoe de pandemie de rol van de accountant nóg waardevoller maakt

Wie aan een accountant denkt, denkt al snel aan het opstellen en/of controleren van de jaarrekening. Door de jaren heen is de rol van accountant al veel diverser geworden, maar door de coronapandemie wordt het takenpakket nog diverser en waardevoller voor ondernemers. Vooral omdat de accountant ook beoordeelt wat de continuïteit of discontinuïteit van een onderneming is. Ofwel: de vraag of een onderneming het hoofd boven water kan houden in deze tijd, lijkt belangrijker dan ooit.

Ontwikkelingen

Veel ondernemingen hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen vanuit de overheid zoals de NOW-regeling en de TVL-regeling of het aanvragen van het uitstel voor het betalen van belastingen. Uitstaande belastingschulden zullen vanaf oktober 2022 in 5 jaar afgelost dienen te worden. Bij het beoordelen of een ondernemer aan deze verplichting kan voldoen, moet dus 5 jaar vooruit gekeken worden.

Juist voor het maken van deze beoordeling heeft de ondernemer de ondersteuning van een accountant nodig. Deze kan de vraag beantwoorden: is het mogelijk om de schulden als gevolg van de coronapandemie richting de belastingdienst of een bank af te lossen of is de schuldenlast zodanig dat bedrijfsbeëindiging, helaas, een reëlere optie is?

❕Het aantal NOW-aanvragen overschrijdt de 400.000 en het aantal ondernemingen, dat uitstel van betaling bij de belastingdienst heeft aangevraagd nadert 264.728. Het totale bedrag van de openstaande schulden bij de belastingdienst van deze ondernemers bedraagt € 18.642.000.000

Stuurinformatie

Niet alleen de coronapandemie zorgt ervoor dat er op langere termijn vooruit gekeken moet worden. Ook vraagstukken op het vlak van de digitalisering, de circulaire economie en de geopolitieke verhoudingen kunnen tot ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering van ondernemingen gaan leiden. Voor ondernemer is het van belang, dat zij over de juiste stuurinformatie beschikken om veranderingen in het verdienmodel door te voeren.

Het herkennen en benoemen van de resultaatbepalers voor een ondernemer is van belang om te voorkomen dat een onderneming het niet redt. Voorbeelden van resultaatbepalers zijn de verkoopprijs, de productiviteit en de bezettingsgraad. Door meer te communiceren over deze stuurinformatie dan over de traditionele verantwoordingsinformatie gaat de accountant richting, met name de MKB-ondernemer, een andere positie innemen. In veel branches, en ook de accountancybranche, is door de coronapandemie het thuiswerken en het digitaal vergaderen flink toegenomen.

Communicatie

Niet alleen ondernemers hebben andere verwachtingen, dit geldt ook voor maatschappelijk verkeer. Instanties als de belastingdienst, de bank en de crediteuren verwachten van een accountant ook, dat hij de discussie aangaat met de ondernemer. Zeker bij het bespreken van de financiële cijfers gaat het niet alleen om een juiste verantwoording van deze cijfers, maar ook over de strategische keuzes. Deze strategische keuzes vormen de basis voor de behaalde financiële resultaten. De blik van de accountant verandert dus en is meer gericht op de parameters die de basis zijn voor of een onderneming wel of niet succesvol is. De accountant houdt hierbij wel een bepaalde afstand naar de ondernemer, want op basis van de gedrags- en beroepsregels is hij wel gehouden aan de vereiste objectiviteit. Hij kan en mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Hierbij is van belang een juiste schriftelijke communicatie (dit kan ook digitaal) met de klant hebben over wat wel en niet de bedoeling is.

Kortom…

➡️ Er wordt van ondernemers steeds vaker verwacht om financieel vooruit te kijken en het hele plaatje te laten valideren door een accountant.

➡️ Steeds meer factoren spelen een rol in het voortbestaan van ondernemingen. Ook veranderen deze factoren snel en regelmatig (zoals de energietransitie en de inflatie).

➡️ Snel veranderende verdienmodellen hebben consequenties voor het financiële totaalplaatje van een onderneming.

➡️ De communicatie moet helder en correct gevoerd worden.

Benieuwd wat dit voor jouw onderneming betekent? Neem dan zeker contact met ons op!

 

Terug naar overzicht